Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

   Pastoralno delo je bilo prisotno v zdravstvu z različnimi dejavnostmi skozi stoletja v skladu s kulturnim razvojem in razvojem medicine, pa tudi v skladu s teološkimi refleksijami in cerkveno prakso. Cerkev je bila posebej pozorna na to, da je Božje darove in milost približevala trpečim in tistim, za katere ni bilo poskrbljeno. Svoje delo ni usmerjala samo k bolnikom, temveč tudi k zdravim, z namenom, da jim bi budila čut za pomoč trpečim, pri tem pa ni pozabljala poudarjati vrednost življenja in zdravja.
   Nekatera področja duhovne oskrbe v bolnišnicah:
– pomoč bolnikom v duhovnih in moralnih krizah, ko iščejo smisel trpljenja; predvsem z molitvijo in podeljevanjem zakramentov za bolnike;
– pomoč osebam, ki so postale invalidne ali kako drugače prizadete, da na novo odkrijejo možnost kakovostnega življenja;
– duhovna pomoč družinam in posameznikom v težkih preizkušnjah bolezni in smrti njihovih najbližjih;
– povečati občutljivost ustanov in pastoralnih delavcev na nekem ozemlju (škofija, župnija, pastoralni sveti) s problemi zdravja in skrbi za bolnike ob istočasnem sodelovanju in aktivnem vključevanju pri že obstoječih socialno-zdravstvenih programih. (Prim. SMERNICE PASTORALE ZDRAVJA, MEDŠKOFIJSKI ODBOR ZA PASTORALO ZDRAVJA pri Slovenski škofovski konferenci, Ljubljana 2005; Vir: http://www.druzina.si/icd/spletnastran.nsf/all/DE7C77B7E983AA0CC1257280002C7843?OpenDocument)

- Splošna bolnišnica Brežice: maša v kapeli Lurške Marije ob torkih ob 19. uri,
Milan Kšela 07/496 -12-75, 031-582-301;

- Splošna bolnišnica Celje: maša v kapeli Marije, Zdravja bolnikov ob nedeljah, sredah in praznik ob 19. uri, Anton Lavrič CM, tel. 041-749-242;

- Bolnišnica Topolšica:
ŽU Šoštanj - Jože Pribožič, tel. 03/898-43-53; 041/703-757

- Splošna bolnišnica Trbovlje: maša vsako 1. sredo in ob praznikih ob 19. uri,
ŽU Sv. Martin - Tomaž Šojč, tel. 041/298-385

- Psihiatrična bolnišnica Vojnik: maša v kapeli Matere Božje ob četrtkih ob 16.30,
Anton Lavrič CM, tel. 041-749-242.

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si