Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

   Domovi za ostarele so življenjska okolja, kjer starejši najdejo primerno oskrbo in možnost bivanja in kvalitetnega preživljanja svojih let, ki jih zaradi starosti, bolezni ali onemoglosti ne morejo več preživeti samostojno ali v oskrbi svojih sorodnikov. 
   Ker so mnogi stanovalci v domovih globoko verni in zvesti kristjani in ker potrebujejo duhovno tolažbo in moč, ki jo daje vera v času bolezni, trpljenja, onemoglosti, si duhovniki prizadevajo skupaj z vodstvi domov poskrbeti za primerno duhovno oskrbo - redna bogoslužja, obiski, podeljevanje zakramentov. 

   Seznam domov za ostarele v celjski škofiji in kontakti duhovnikov, ki jih obiskujejo in nudijo duhovno oskrbo:

Brežice: DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
Prešernova 13, 8250 Brežice
Duh. oskrba: Milan KŠELA, 07/496-12-75, 031/582-301

Celje: DOM OB SAVINJI CELJE
Jurčičeva 6, 3000 Celje
Duh. oskrba: Vlado BIZANT, CM - 041/282-908


DOM SV. JOŽEF
Plečnikova 29, 3000 Celje
Duh. oskrba: Jože PLANINŠEK, CM - 0590/73-800

Gornji Grad: CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD
Tlaka 28, 3342 Gornji Grad
Duh. oskrba: Ivan ŠUMLJAK, župnik; 03/838-30-90, 041/691-639
diakon Stanislav ČEPLAK, 03/583-50-10, 040/993-103

Grmovje: DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4a, 3310 Žalec
Duh. oskrba: Janko CIGALA, 03/714-80-40

Laško: ZDRAVILIŠČE LAŠKO DOM STAREJŠIH
Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
Duh. oskrba: Rok METLIČAR, 03/573-14-30

Loka pri Zid. Mostu: TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Loka 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu
Duh. oskrba: Janez FURMAN, 03/568-41-21

Polzela: DOM UPOKOJENCEV POLZELA
Polzela 18, 3313 Polzela
Duh. oskrba: Janez BRAČUN (biva v domu), 03/703-34-31

Rogaška Slatina: PEGAZOV DOM
Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
Duh. oskrba: Jože VEHOVAR, 03/581-39-32

Sevnica: DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
Trg svobode 17, 8290 Sevnica
Duh. oskrba: Vinko ŠTRUCELJ, SDB; 07/816-16-80, 041/716-939

Šentjur: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Svetinova 1, 3230 Šentjur
Duh. oskrba: Vinko ČONČ, 03/749-17-20

Šmarje pri Jelšah: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Duh. oskrba: Tadej LINASI, 03/582-11-32

Štore: DOM LIPA
Cesta kozjanskega odreda 3, 3220 Štore
Duh. oskrba: Miha HERMAN, 03/542-10-04, 041/601-713

Topolšica: CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN
Topolšica 78a, 3326 Topolšica
Duh. oskrba: Jože PRIBOŽIČ, 03/898-43-53, 041/703-757

Velenje: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Kidričeva 23, 3320 Velenje
Duh. oskrba: Janko REZAR, 03/897-56-80

Vojnik: ŠPESOV DOM VOJNIK
Cesta v Tomaž 6a, 3212 Vojnik
Duh. oskrba: Franc BRECL (biva v domu), 03/780-42-31

Vransko: ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO
Vransko 144a, 3305 Vransko
Duh. oskrba: Jože TURINEK, 03/572-51-01

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si