Natisni

1. Dekanija Braslovče
župnik in dekan: Damjan RATAJC (03/572 41 83)
župnija Prebold
Trg 5

3312 PREBOLD

Župnije v dekaniji Braslovče
1. Braslovče – msgr. Milan Gosak
2. Gomilsko – Martin Cirar
3. Marija Reka* (upravljana iz Prebolda)
4. Prebold – Damjan Ratajc (dekan)
5. Sv. Andraž nad Polzelo* (upravljana s Polzele)
6. Sv. Jurij ob Taboru* – tam biva dr. Alojz Pirnat (upravljana z Gomilskega)
7. Šmartno ob Paki – Ivan Napret
8. Vransko – Jože Turinek