17. in 18. junija bo v Kopru potekalo medreligijsko srečanje za mir na Balkanu in v Evropi z naslovom Mir tebi, Evropa! Mir tebi, Balkan! Del srečanja, ki ga pripravlja SŠK, je tudi mladinski kulturni program Mladi za mir, ki ga koordinira Katoliška mladina.

Potekal bo v soboto, 17. junija 2023, ob 17.00 v Taverni v Kopru. Na kulturnem dogodku se bodo predstavili mladi iz različnih verskih in narodnih skupnosti z Balkana (slovanska katoliška, slovenska evangeličanska, slovenska binkoštna, hrvaška katoliška, islamska, srbska pravoslavna, makedonska pravoslavna in albanska), in sicer vsaka s svojo kulturno točko. Dogodek je lepa priložnost za spoznavanje različnih mladih, ki živimo na tem prostoru, pomembno sporočilo dogodka pa je tudi skupna prošnja za mir, s katero se bomo obrnili na Boga Stvarnika.

Veselimo se srečanja z vami in vam želimo vse dobro, 
Aleks Birsa Jogan, 
koordinator mladinskega kulturnega programa Mladi za mir 
na medreligijskem srečanju Mir tebi, Evropa! Mir tebi, Balkan!
 
 
 

 

Delite prispevek s prijatelji!