Po posvetovanju s sodelavci v skladu s kanonom 492 Zakonika cerkvenega prava je celjski škof ustanavil Gospodarski svet Škofije Celje s petletnim mandatom, od 1. januarja 2022 do 1. januarja 2027, ki bo deloval v skladu z Zakonikom cerkvenega prava in Statutom Gospodarskega sveta Škofije Celje.

Člani Gospodarskega sveta Škofije Celje so:
Tina Kramer – pravnica, koordinatorka Gospodarskega sveta Škofije Celje,
Miroslav Adam – pravnik
Matej Dečman – župnik
Matej Pirnat – Škofijska Karitas
Zmago Potočnik – računovodja
Alojzij Ternar – župnik

Delite prispevek s prijatelji!