SPOROČILO DATUMA SVETE BIRME IN PREDLOG BIRMOVALCA

Župniki naj čim prej na Škofijski ordinariat sporočijo izbrani datum birme in predlagajo enega od birmovalcev, naštetih v Odloku o birmanju rednih pripravnikov na prejem zakramenta svete birme. Datum svete birme določijo sami in zanj ne potrebujejo potrditve na Škofijskem ordinariatu, birmovalca pa predlagajo, saj duhovnika za birmovanje pooblasti škof. Župniki naj se zato sami ne dogovarjajo z izbranim birmovalcem, ampak ga predlagajo škofu, ki ga potrdi ali določi drugega.

Datum: 23. 12. 2021

ODLOK O BIRMANJU REDNIH PRIPRAVNIKOV
NA PREJEM ZAKRAMENTA SVETE BIRME V ŠKOFIJI CELJE

V skladu s sinodalno vizijo Cerkve in z njo povezano pastoralno prenovo Škofije Celje se spreminja tudi pogled na podeljevanje zakramenta svete birme rednim pripravnikom. V skladu s kanonoma 882 in 884 – §1. Zakonika cerkvenega prava ter 8. členom Predhodnih navodil v obredniku Sveta birma je redni birmovalec škof, ki lahko za birmovanje pooblasti tudi duhovnike – tiste, ki opravljajo v škofiji posebno službo, kot so generalni vikar, škofov vikar ali delegat ali dekani ali duhovniki, ki so po škofovi odločitvi tem enaki, in tiste, ki so župniki kraja birme ali domači župniki birmancev ali duhovniki, ki so se posebej trudili s pripravo birmancev.

Za Škofijo Celje tako velja, da lahko poleg celjskega škofa z njegovim pooblastilom birmujejo tudi generalni vikar, dekani, upokojeni celjski škof, celjski opat, domači župniki birmancev, župniki kraja birme in duhovniki, ki so birmance pripravljali na prejem svete birme.

Župniki naj na Škofijski ordinariat ob začetku pastoralnega leta sporočijo izbrani datum birme in predlagajo enega od naštetih birmovalcev. V tednih pred slovesnostjo svete birme naj na Škofijski ordinariat pošljejo poročilo o letni pripravi pripravnikov na prejem svete birme ter program neposredne priprave in srečanja pripravnikov na sveto birmo z birmovalcem.

Kot celjski škof bom dajal prednost obiskom župnij ob priložnostih, kjer se bo mogoče srečati s čim širšim župnijskim občestvom. Župnije bom ob tem redno obiskoval tudi med kanoničnimi vizitacijami, ki bodo odslej ločene od birmovanja.

škof Maksimilijan

Delite prispevek s prijatelji!