Dekanija je skupina več ozemeljsko in velikokrat tudi zgodovinsko povezanih župnij. Je posebna pastoralna enota, ki ima namen pospeševati pastoralno skrb za vernike na širšem območju.
Dekanijo vodi dekan, ki ga predlagajo župniki znotraj določene dekanije, nato pa ga za dekana imenuje škof. Dekan je imenovan za določen čas petih let.
Njegove naloge so:
– da povezuje župnike oz. duhovnike znotraj dekanije in hkrati dekanijo z škofijo,
– da pospešuje in usklajuje skupno pastoralno dejavnost v dekaniji,
– da skrbi za to, da se bogoslužje v župnijah obhaja lepo, častivredno in v skladu s predpisi,
– da se pravilno vodijo in hranijo župnijske knjige,
– da se vestno skrbi za cerkve in župnišča.
Spodbuja duhovnike in skrbi, da se udeležujejo predavanj, teoloških tečajev in izobraževanj in jih vsaj enkrat mesečno povabi in zbere na duhovniškem srečanju. Vsako leto v imenu škofa vizitira oz. pregleda stanje župnij v svoji dekaniji in o tem poroča na škofijo.

SMERNICE DEKANOVE SLUŽBE – PRENOVLJENE SEPTEMBRA 2021

Škof Maksimilijan Matjaž je po posvetovanju s sodelavci in v duhu razvoja škofije s 1. septembrom 2021 ukinil razdelitev škofije na NADDEKANATE in preuredil dekanije v Škofiji Celje. Od 1. septembra 2021 je Škofija Celje razdeljena na 5 DEKANIJ:

1. Dekanija CELJE-NOVA CERKEV

2. Dekanija GORNJI GRAD-ŠALEŠKA DOLINA

3. Dekanija KOZJE-ROGATEC-ŠMARJE PRI JELŠAH

4. Dekanija LAŠKO-VIDEM OB SAVI

5. Dekanija ŽALEC-BRASLOVČE

Delite prispevek s prijatelji!