Delo za duhovne poklice vse bolj postaja zelo pomembno področje pastoralnega delovanja, saj se soočamo z vedno manjšim številom duhovnikov, redovnikov, redovnic… Na področju mariborske metropolije deluje Center za duhovne poklice v Mariboru, ki na svoji spletni strani ponuja gradiva, kontakte in izhodišča, bodisi za tiste, ki želijo kaj več narediti za nove duhovne poklice, kot za tiste, ki čutijo klic, pa ne vedo ali ne upajo nanj odgovoriti.

CENTER ZA DUHOVNE POKLICE MARIBOR (spletna stran) 

Delite prispevek s prijatelji!