Župnija Dobrna
Dobrna 22
3204 DOBRNA

tel.: 03/781-80-72
Župnik: Milan STRMŠEK

URL: http://zupnija-dobrna.si/

Delite prispevek s prijatelji!