Domovi za ostarele so življenjska okolja, kjer starejši najdejo primerno oskrbo in možnost bivanja in kvalitetnega preživljanja svojih let, ki jih zaradi starosti, bolezni ali onemoglosti ne morejo več preživeti samostojno ali v oskrbi svojih sorodnikov.
Ker so mnogi stanovalci v domovih globoko verni in zvesti kristjani in ker potrebujejo duhovno tolažbo in moč, ki jo daje vera v času bolezni, trpljenja, onemoglosti, si duhovniki prizadevajo skupaj z vodstvi domov poskrbeti za primerno duhovno oskrbo – redna bogoslužja, obiski, podeljevanje zakramentov.

Seznam domov za ostarele v celjski škofiji in kontakti duhovnikov, ki jih obiskujejo in nudijo duhovno oskrbo:

Brežice: DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
Prešernova 13, 8250 Brežice
Duh. oskrba: Milan KŠELA, 07/496 12 75, 031/582 301

Celje: DOM OB SAVINJI CELJE
Jurčičeva 6, 3000 Celje
Duh. oskrba: Vlado BIZANT, CM 041/282 908

DOM SV. JOŽEF
Plečnikova 29, 3000 Celje
Duh. oskrba: Vlado BIZANT, CM 0590/73 800

Gornji Grad: CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD
Tlaka 28, 3342 Gornji Grad
Duh. oskrba: Ivan ŠUMLJAK, župnik; 03/838 30 90, 041/691 639
diakon Stanislav ČEPLAK, 03/583 50 10, 040/993 103

Grmovje: DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4a, 3310 Žalec
Duh. oskrba: Janko CIGALA, 03/714 80 40

Laško: ZDRAVILIŠČE LAŠKO DOM STAREJŠIH
Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
Duh. oskrba: Rok METLIČAR, 03/573 14 30, 041/887 354

Loka pri Zid. Mostu: TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
Loka 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu
Duh. oskrba: Janez FURMAN, 03/568 41 21, 041/773 222

Polzela: DOM UPOKOJENCEV POLZELA
Polzela 18, 3313 Polzela
Duh. oskrba: Urban LESJAK, 0591/13 867, 051/233 242

Rogaška Slatina: PEGAZOV DOM
Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
Duh. oskrba: Jože VEHOVAR, 03/581 39 32

Sevnica: DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
Trg svobode 17, 8290 Sevnica
Duh. oskrba: Jože ZABRET SDB; 07/816 16 80, 031/351 955

Šentjur: DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
Svetinova 1, 3230 Šentjur
Duh. oskrba: Alojz KAČIČNIK, 03/748 20 25, 031/552 191

Šmarje pri Jelšah: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Duh. oskrba: Damjan RATAJC, 03/582 11 32, 041/576 012

Štore: DOM LIPA
Cesta kozjanskega odreda 3, 3220 Štore
Duh. oskrba: Miha HERMAN, 03/542 10 04, 041/601 713

Topolšica: CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN
Topolšica 78a, 3326 Topolšica
Duh. oskrba: Jože PRIBOŽIČ, 03/898 43 53, 041/703 757

Velenje: DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE
Kidričeva 23, 3320 Velenje
Duh. oskrba: Janko REZAR, 03/897 56 80, 031/367 839

Vojnik: ŠPESOV DOM VOJNIK
Cesta v Tomaž 6a, 3212 Vojnik
Duh. oskrba: Anton PERGER, 03/577 23 14

Vransko: ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO
Vransko 144a, 3305 Vransko
Duh. oskrba: Jože TURINEK, 03/572 51 01

Delite prispevek s prijatelji!