Stopamo v mesec neposredne priprave na škofovsko posvečenje novega celjskega škofa msgr. Maksimilijana Matjaža. Pripravljalni odbor za posvečenje je povabil, da se v mescu aprilu duhovno pripravljajo duhovniki, redovniki in diakoni naše škofije, v mesecu maju pa vabimo vse vernike v škofiji k molitvi, razmišljanju in osebni duhovni pripravi na posvečenje, ki bo v nedeljo, 30. maja popoldne. Sam kraj posvečenja bomo objavili kasneje, saj zaradi negotovih razmer trenutno še ne moremo zagotovo reči.

Pripravljamo se z molitvijo pri dnevnih mašah (molitev za škofa in božje ljudstvo), od petka, 21. maja, do sobote, 29. maja, pa smo skupaj povabljeni še k devetdnevnici k Svetemu Duhu.

Objavljamo osnutke za duhovne nogovore pri svetih mašah, s katerimi želimo poudariti:

• škofovsko posvečenje je predvsem duhovni dogodek Cerkve,
• občestvenost, Cerkvenost,
• kriterij občestvenosti so sadovi Duha,
• občestvo gradijo darovi vsakega posameznega uda občestva,
• kako živeti občestvenost,
• kako krepiti Cerkev? Krepiti osebno molitev, poslušati božjo besedo, dela ljubezni (kar je tudi molitev, spoštovanje drugačnih…),
• škof je del Kristusovega telesa – naslednik apostolov, občestvo tvorimo skupaj z zborom duhovnikov in vernim ljudstvom.

V tem pomenljivem obdobju za našo škofijo se obračamo k Bogu v hvaležnosti za dar novega škofa in v molitvi, naj mu Sveti Duh podeli po posvečenju apostolsko zavzetost, modrost in odprtost, da bo lahko oče in pastir vsem vernim celjske škofije.

Miha Herman, Pastoralna služba Celje

 NAGOVOR, nedelja, 2. maj 2021

NAGOVOR, nedelja, 9. maj 2021

NAGOVOR, nedelja, 16. maj 2021

NAGOVOR, nedelja, 23. maj 2021

 

Delite prispevek s prijatelji!