Gospodarska uprava Škofije Celje, ki jo vodi ekonom, v imenu in po pooblastilu ordinarija skrbi za premoženje celjske škofije s skrbnostjo dobrega družinskega gospodarja. Skupaj z računovodsko službo skrbi za tekoče finančno poslovanje, sprejema odločitve o pridobivanju oz. odtujitvi cerkvenega premoženja, pripravlja načrte prihodkov in odhodkov in finančna poročila.
Pri upravljanju premoženja ordinariju in ekonomu pomagajo tudi člani Gospodarskega sveta.

V.D. ekonoma Škofije Celje: Vinko Čonč (tel. 041 745 643, e-mail: ekonom@skofija-celje.si)

Delite prispevek s prijatelji!