Dokumenti o sinodi:

Vademekum-Za sinodalno Cerkev-SLO
Pripravljalni dokument sinode 2021-SLO

Predlogi za srečanja skupin:

01 – Vidik Tovariši na poti – mladi
01-02 – Vidika Tovariši na poti + poslušati – starejši
01 – Vidik Tovariši na poti – srednja generacija
02 – Vidik Poslušati- mladi
02 – Vidik Poslušati- srednja generacija
03 – Vidik Jasno spregovoriti – mladi
03 – Vidik Jasno spregovoriti – srednja generacija
03 – Vidik Jasno spregovoriti – starejši
04 – Vidik Praznovati – mladi
04 – Vidik Praznovati – srednja generacija
04 – Vidik Praznovati – starejši
05 – Vidik Soodgovorni v poslanstvu – mladi
05 – Vidik Soodgovorni v poslanstvu – srednja generacija
06 – Vidik Dialog v Cerkvi in družbi – srednja generacija
06 – Vidik Dialog v Cerkvi in družbi – starejši
07 – Vidik Ekumenizem – mladi
07 – Vidik Ekumenizem – srednja generacija
07 – Vidik Ekumenizem – starejši
08 – Vidik Oblast in sodelovanje – mladi
08 – Vidik Oblast in sodelovanje – srednja generacija
09 – Vidik Razločevati in odločati – srednja generacija
09-10 – Vidik razločevati in odločati, vzgajati za sinodalnost – starejši
10 – Vidik Vzgajati se za sinodalnost- srednja generacija

Predstavitev sinode – ppx:

Za sinodalno Cerkev – predstavitev

Obrazci in letaki:

Župnijski sinodalni dan – navodila za povzetek

Župnijski sinodalni povzetek – obrazec

Obrazec_povzetek srečanja (nelektorirano)

Letak – predloga s sinodalnimi vprašanji

 

 

Delite prispevek s prijatelji!