Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Škofijski pastoralni svet (mandatno obdobje 2016-2021)

1. Karli Brezovšek, Vojnik;
2. Branko Cestnik, Frankolovo;
3. Vinko Čonč, Šentjur;
4. Marko Dečman, Šmarje pri Jelšah;
5. Miha Herman, Teharje;
6. Vinko Hostar, Artiče;
7. Marjan Jezernik, Celje;
8. s. Mojca Korošec, Celje;
9. Janez Kozinc, Pišece;
10. Tina Kramer, Celje;
11. Janko Lesjak, Šentjur;
12. Jure Levart, Celje;
13. Vladimir Ljubek, Celje;
14. Beno Podergajs, Vojnik;
15. Janko Rezar, Velenje;
16. Polona Senica, Rimske Toplice;
17. Mojca Štruc, Prebold;
18. Irena Vačovnik, Nazarje;

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si