Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Birma splet

Sveta birma je pomemben dogodek v življenju mladega kristjana, njegove družine in župnijske skupnosti. Na dan, ko v župniji praznujejo birmansko slovesnost, se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo

Objavljamo razpored birm, kakor bodo potekale v letu 2020:

 

datum

dan

Župnija

ura

kanonična

vizitacija

18. 4.

Sobota v

velikonočni osmini

Gornja Ponikva,

Šentjanž na Vinski Gori

9.00

11.00

/

                      

 

Griže

 

10.00

(Liboje)

/

19. 4.

2. velikonočna

nedelja

Kalobje in

Dobje

10.00

(Dobje)

da

 

 

Kapele

10.00

/

25. 4.

 

Sobota 2.

velikonočnega tedna

Podčetrtek in

Olimje

10.00

(Podčetrtek)

da

/

 

 

 

Velenje – sv. Martin in

Velenje – bl. A. M. S.

10.00

(Sv. Martin)

/

 

 

 

Sv. Andraž nad Polzelo

10.00

/

    Rogaška Slatina 10.00 /

26. 4.

 

3. velikonočna

nedelja

Trbovlje – sv. Martin in

Trbovlje – sv. Marija

10.00

(Sv. Martin)

da

 

 

 

Šoštanj

10.30

/

27. 4.

 

Ponedeljek 3.

velikonočnega tedna

Žalec

10.00

/

1. 5.

Jožef Delavec

Bočna in

Šmartno ob Dreti

10.00

(Bočna)

da

 

 

 

Vojnik

10.00

/

2. 5.

Sobota 3.

velikonočnega tedna

Ljubečna

10.00

/

3. 5.

4. velikonočna

nedelja

Rogatec in

Sv. Rok ob Sotli

10.00

(Rogatec)

da

 

 

 

Vitanje

10.00

/

9. 5.

 

Sobota 4.

velikonočnega tedna

Senovo

15.00

da

 

 

 

Šmartno v

Rožni dolini

10.00

/

10. 5.

5. velikonočna

nedelja

Petrovče

10.00

da

 

 

 

Št. Ilj pri Velenju - Arnače

10.00

/

16. 5.

Sobota 5.

velikonočnega tedna

Planina pri Sevnici

10.00

da

 

   

Mozirje in

Šmihel nad Mozirjem

10.00

(Mozirje)

/

   

Pišece

 

10.00

/

17. 5.

6. velikonočna

nedelja

Pilštanj in

Zagorje

10.00

(Pilštanj)

da

 

 

Gomilsko

 

10.00

/

 

 

 

Vransko

10.00

/

   

Artiče in Sromlje

10.00 /

23. 5.

Sobota 6.

velikonočnega tedna

Prebold

10.00

da

   

Rečica ob Savinji

 

10.00

/

   

Dobrna

10.00

/

24. 5.

7. velikonočna

nedelja

Dramlje

10.00

da

 

 

 

Kostrivnica in

Sv. Florijan ob Boču

10.00

(Sv. Florijan)

da

 

 

 

Gornji Grad

10.00

/

30. 5.

Sobota 7.

velikonočnega tedna

Celje – Sveti Duh

10.00

/

   

Luče ob Savinji,

Solčava

10.00

15.00

/

   

Slivnica pri Celju

in Žusem

10.00
(Slivnica)

/

   

Dobova

10.00

/

31. 5.

BINKOŠTI

 

STOLNICA

Celje – sv. Danijel

10.00

/

 

 

 

Nazarje

10.00

/

 

 

 

Zibika

10.00

/

6. 6.

 

Sobota 9.

tedna med letom

Šmarje pri Jelšah in

Sv. Peter na Kristan Vrhu

10.00

(Šmarje)

da

 

 

 

Polje ob Sotli,

Sv. Peter pod Sv. Gorami

9.00

11.00

da

 

 

 

Sevnica

10.00

/

7. 6.

 

SVETA TROJICA

Ponikva

10.00

/

 

 

 

Artiče in

Sromlje

10.00

/

13. 6.

 

Sobota 10.

tedna med letom

Videm – Krško in

Zdole

10.00

(Videm)

/

 

 

 

Sv. Štefan

pri Žusmu

10.00

/

   

Prevorje

10.00 da

14. 6.

 

11. nedelja

med letom

Sv. Ema

10.00

da

20. 6.

 

Sobota 11.

tedna med letom

Polzela

10.00

/

21. 6.

12. nedelja

med letom

Podsreda

10.00

da

 

 

 

Buče in

Kozje

10.00

(Kozje)

/

 

 

 

Šentvid

pri Grobelnem

10.00

/

27. 6.

 

Sobota 12.

tedna med letom

Šentjur

10.00

da

28. 6.

 

13. nedelja

med letom

Razbor pod Lisco

10.30

/

 

 

12. 9.

 

Sobota 23.

tedna med letom

Sv. Marjeta pri Rim. T. in Sv. Miklavž nad Laškim

10.00

(Rim. T.)

da

13. 9.

 

24. nedelja

med letom

Laško

10.30

/

22. 9.

25. nedelja

med letom

Celje – sv. Jožef

10.00

/

10. 10.

Sobota 27.

tedna med letom

Velenje – sv. Marija

 

11.00

/

11. 10.

28. nedelja

med letom

Celje – bl. A. M. Slomšek

10.00

da

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si