Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Alojz CviklDanes, 14. marca 2015, je bila na Nadškofijskem ordinariatu v Mariboru tiskovna konferenca, na kateri so sporočili, da je papež Frančišek za novega mariborskega nadškofa metopolita imenoval p. mag. Alojzija Cvikla DJ, dosedanjega duhovnega pomočnika v Vitanju in ekonoma mariborske nadškofije. S tem imenovanjem se odpira novo obdobje v življenju mariborske nadškofije in metropolije, ki je v zgodovini doživljala mnoge preizkušnje, pa se je vedno znova izkazalo, da blaženi škof Anton Martin Slomšek spremlja in rešuje to častitljivo ustanovo. Za novega nadškofa in metropolita lahko mirno rečemo, da je pravi mož na pravem mestu, in mu želimo, naj njegovo poslanstvo spremlja obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja bl. Antona Martina Slomška.

Stanislav Lipovšek, celjski škof in apost. adm. mariborske nadškofije

 

ŽIVLJENJEPIS

P. CVIKL ALOJZIJ, rojen 19. junija 1955 v Celju, v župniji Nova Cerkev. Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval v Novi Cerkvi, nadaljeval pa na Dobrni. Izobraževanje je nadaljeval na mariborski drugi gimnaziji. V tem času je bival v jezuitskem malem semenišču. Maturo je opravil leta 1974. Jeseni istega leta je vstopil v noviciat Družbe Jezusove. Leta 1976 je v Novem mestu odslužil vojaški rok. Leta 1977 se je vpisal na ljubljansko Teološko fakulteto, jeseni 1979 je v jezuitskem kolegiju v Turinu opravljal prakso, bil je vzgojitelj in veroučitelj.
Teološke študije je nadaljeval leta 1980 v Rimu na Papeški univerzi Gregoriani. V diakona je bil posvečen 28. marca 1983 v Rimu, v duhovnika ga je 3. julija 1983 v domači župniji posvetil mariborski pomožni škof msgr. dr. Jožef Smej. Kaplansko službo je opravljal v župniji Ljubljana - Dravlje. Še posebej se je pri svojem pastoralnem delu posvečal mladim in zakoncem. S podiplomskim študijem je nadaljeval leta 1988 v Bruslju na fakulteti Lumen Vitae, kjer se je izpopolnjeval na področju pedagogike in katehetike. Leta 1990 je zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Vzgoja odraslih v župniji, napisana je v francoskem jeziku. V jeseni istega leta je bil imenovan za župnika v župniji Ljubljana - Dravlje. Pomladi 1993 je odšel v Padovo, kjer je zaključil jezuitsko formacijo, 15. avgusta je v Dravljah izpovedal slovesne zaobljube.
Ljubljanski nadškof in metropolit msgr. dr. Alojzij Šuštar ga je imenoval za prvega ravnatelja Jegličevega dijaškega doma v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano in mu zaupal nalogo, naj pripravi vse potrebno, da bo dom lahko zaživel (priprava prostora, vzgojnega programa in poiskati prve sodelavce). P. Cvikl je bil prvi profesor verouka na Škofijski klasični gimnaziji in eno leto tudi pomočnik ravnatelja. Verouk na gimnaziji je poučeval osem let.
Pomladi leta 1995 je bil imenovan za provinciala slovenske province Družbe Jezusove in je to službo opravljal do leta 2001. Januarja 1996 je postal predsednik Zveze višjih redovnih predstojnikov in predstojnic. V času njegovega predsedovanja se je Zveza leta 1999 preimenovala v Konferenco redovnih ustanov Slovenije.
V času njegovega provincialata je bila jezuitom pred prvim obiskom papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji vrnjena cerkev Sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani, ki je bila po obnovi posvečena 5. novembra 2000. Prizadeval si je za dokončanje in posvetitev cerkve v Kočevski Reki, ki jo je tedaj upravljal jezuit p. Franc Šetar.
V tem času je bil član raznih komisij, dejavno je sodeloval tudi pri pripravi sinode in obeh papeževih obiskov. Od leta 1997 do leta 2002 je dejavno sodeloval v tajništvu sinode in pomagal pri pripravi besedila ter bil prisoten na mnogih dekanijskih dnevih po Sloveniji.
Leta 2001 je postal rektor Papeškega kolegija Russicum v Rimu. Omemnjeni kolegij je bil v času njegove službe temeljito prenovljen, vanj se je naselila skupnost sester.
Marca 2009 je izšla njegova knjiga: "Il Padre. Servire nel nascondimento – Maksimilijan Žitnik SJ", kjer predstavi življenje in delo svojega sobrata, s katerim je delil zadnja leta življenja v kolegiju.
Po končanem poslanstvu v Rimu, konec septembra 2010, je imel v načrtu sobotno leto na Malti. Zaradi finančnih težav Mariborske nadškofije je moral svoje načrte spremeniti, saj je v novembru 2010, sprejel začasno službo ekonoma. Ob tem poslanstvu je sprejel tudi službo duhovnega pomočnika v Vitanju.

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si