Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

2. Dekanija Celje-Nova Cerkev
župnik in dekan: Tadej Linasi
župnija: Celje - sv. Danijel,
Slomškov trg 2, 3000 Celje
Tel.: 03/426 19 00

1. Celje - bl. A. M. Slomšek – mag. Štefan Krampač SDB
2. Celje - sv. Danijel – Tadej Linasi
3. Celje - Sv. Duh – David Zagorc
4. Celje - sv. Jožef – Vlado Bizant CM
5. Celje - sv. Cecilija – p. Marjan Gačnik OFMCap
6. Črešnjice – dr. Vinko Kraljič 
7. Dobrna
– Milan Strmšek
8. Frankolovo
– p. mag. Branko Cestnik
9. Ljubečna*
(upravljana iz Šmartnega v Rož. dol.)
10. Nova Cerkev
– Alojz Vicman
11. Svetina
* (upravljana iz Črešnjic)

12. Sv. Jošt na Kozjaku* – (upravljana iz Dobrne)
13. Sv. Lovrenc nad Štorami
* (upravljana iz Teharij)

14. Šmartno v Rožni Dolini – Janko Ivančič SDB
15. Teharje
– Miha Herman

16. Vitanje* - (upravljana iz Nove Cerkve), duh. pomočnik Jože Kovačec
17. Vojnik – Anton Perger

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si