Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

Projekt ODPRTO SEMENIŠČE trenutno miruje.

 

Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je ustanovil ODPRTO SEMENIŠČE celjske škofije, ki ima namen, da mladim pomaga na poti vere, jim predstavi različne cerkvene poklice in službe, goji kulturo poklicanosti, in tistim, ki jih Gospod kliče v duhovniški ali redovniški poklic pomaga slediti Božjemu klicu.

STATUT ODPRTEGA SEMENIŠČA

»Odprto semenišče« nekoliko drugače (2013/2014)

   Dokument »Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo«, nas vabi, da je »služba pri oltarju (ministriranje) prvi korak k drugim oblikam služenja v krščanski skupnosti. Ta izkušnja, ki je modro vključena v vzgojo za liturgično molitev, poslušanje Božje besede in zakramentalno življenje, je lahko prava in primerna pot, ki vodi do duhovniškega poklica. Zato pastorala za službeno duhovništvo namenja posebno pozornost ministrantom. Številni duhovniki in bogoslovci so bili, preden so stopili v semenišče, ministranti in so opravljali službo pri oltarju.« (CD 137, 18) Papež Benedikt XVI. nadalje v svoji poslanici ob 50. svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice spodbuja, da se »Duhovni poklic duhovništva in Bogu posvečenega življenja rojeva iz izkušnje osebnega srečanja s Kristusom, iz iskrenega in zaupljivega dialoga z njim tako, da vstopimo v njegovo voljo. Zaradi tega je potrebno rasti v izkušnji vere, ki je razumljena kot globoko razmerje z Jezusom, kot notranja pozornost na njegov glas, ki ga slišimo globoko v sebi. Proces, ki nas usposablja, da pritrdilno odgovorimo na Gospodov klic, je mogoč v krščanskih občestvih, kjer je močno versko pričevanje, kjer je zavezanost evangeliju izražena z velikodušnim pričevanjem, kjer je močan čut za poslanstvo, ki ljudi vodi do celostne izročitve za Božje kraljestvo, ki je okrepljena s prejemanjem zakramentov, posebej evharistije, in gorečim molitvenim življenjem.« (Benedikt XVI., 7.11.2013)

   Biti z mladimi, še posebej pa z ministranti, je velikega pomena, saj tako skupaj srečujemo in odkrivamo Jezusa Kristusa pri sveti maši, v našem vsakdanjem delu in obveznostih, predvsem pa drug v drugem v naših odnosih in prizadevanjih za krščansko življenje v naši družbi. Zato smo v lanskem pastoralnem letu v celjski škofiji ustanovili »Odprto semenišče«, kjer smo se vsak mesec srečevali z majhnim številom fantov. Letošnje leto smo želeli program nekoliko poživeti in razširiti na delo z ministranti. Zato smo najprej ustanovili TIM, v katerem smo s. Štefka Klemen OSU – Center za duhovne poklice MB nadškofije, mag. Vlado Bizjak – spirirual LJ bogoslovja, Janko Rezar – župnik, Tadej Linasi – voditelj Škofijskega odbora za duhovne poklice in ministrante ter Ivan Šumljak – voditelj Škofijskega odbora za mladino. V tem pastoralnem letu želimo povabiti k sodelovanju tudi duhovnike in druge pastoralne delavce naše škofije, da bi se skupaj lahko povezali z ministranti, ki toliko dobrega naredijo po naših župnijah. Za nami so že duhovne vaje, približuje se ministrantski kviz, kjer bomo spoznavali svetniški lik Božjega služabnika Friderika Barage in si nekoliko po bližje pogledali zakrament svetega reda. Načrtujemo pa še smučanje za srednješolce od 27.2. – 1.3.2013 v Šmihelu nad Mozirjem in ministrantski tabor v mesecu juliju, ki pa ga bo pripravil mag. Vlado Bizjak z bogoslovci.

   Vsekakor pa je najpomembnejša molitev, da lahko v okolju v katerem smo prepoznavamo semena Božjega delovanja. Tako želimo sodelovati z Molitveno zvezo za duhovne poklice celjske škofije in biti povezani z mnogimi, ki vsakodnevno molijo in prosijo, prav tako pa tudi svoje trpljenje darujejo za rast Cerkve in s tem tudi novih duhovniških, redovniških in misijonarskih poklicev.

   Naša škofija je majhna, zato je povezanost toliko nujnejša in je hkrati priložnost za medsebojno sodelovanje. Poleg teh srečanj za ministrante bi radi bolj poglobili sodelovanje tudi s CDP mariborske nadškofije in s. Štefko Klemen OSU, ki se je o temi duhovnih poklicev poglabljala s študijem v Rimu in duhovno spremlja mnoge fante in dekleta, ki se odločajo za svoje življenjsko poslanstvo. Veselimo se skupnega sodelovanja in dela pri duhovnem napredku naše škofije.

Viri:

CD 137, Kongregacija za katoliško vzgojo, Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno duhovništvo (Družina; Ljubljana: 2013)
Papež Benedikt XVI.; Poslanica ob 50. Svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice;
5.11.2013: http://cdp.nadskofija-maribor.si/index.php?option=com_content&task=view&id=486&Itemid=106

Ivan Šumljak
Koordinator TIM-a »Odprtega semenišča«
Celje, 7.11.2013

 

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si