Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

   Dekanija je skupina več ozemeljsko in velikokrat tudi zgodovinsko povezanih župnij. Je posebna pastoralna enota, ki ima namen pospeševati pastoralno skrb za vernike na širšem območju.
Dekanijo vodi dekan, ki ga izvolijo župniki znotraj določene dekanije, nato pa ga za dekana imenuje še škof. Dekan je imenovan za določen čas petih let.
Njegove naloge so:
- da povezuje župnike oz. duhovnike znotraj dekanije in hkrati dekanijo z škofijo,
- da pospešuje in usklajuje skupno pastoralno dejavnost v dekaniji,
- da skrbi za to, da se bogoslužje v župnijah obhaja lepo, častivredno in v skladu s predpisi,
- da se pravilno vodijo in hranijo župnijske knjige,
- da se vestno skrbi za cerkve in župnišča.
Spodbuja duhovnike in skrbi, da se udeležujejo predavanj, teoloških tečajev in izobraževanj in jih vsaj enkrat mesečno povabi in zbere na duhovniškem srečanju. Vsako leto v imenu škofa vizitira oz. pregleda stanje župnij v svoji dekaniji in o tem poroča na škofijo.

V Škofiji Celje je 11 dekanij (združenih v 4 NADDEKANATE):

1. Dekanija BRASLOVČE

2. Dekanija CELJE

3. Dekanija GORNJI GRAD

4. Dekanija KOZJE

5. Dekanija LAŠKO

6. Dekanija NOVA CERKEV

7. Dekanija ROGATEC

8. Dekanija ŠALEŠKA DOLINA

9. Dekanija ŠMARJE PRI JELŠAH

10. Dekanija VIDEM OB SAVI

11. Dekanija ŽALEC

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si