Natisni

3. Dekanija Gornji Grad
župnik in dekan: Aleksander KOREN (03/839 50 36)
župnija Mozirje
Cesta na Vrhe 2
3330 MOZIRJE

1. Bočna* (Ivan Šelih, Šmartno ob Dreti)
2. Gornji Grad – Ivan Šumljak
3. Ljubno ob Savinji – Martin Pušenjak
4. Luče ob Savinji – Viki Košec
5. Mozirje – Aleksander Koren (dekan)
6. Nazarje – p. Andrej Pollak OFM
7. Nova Štifta – Alojz Ternar
8. Radmirje – msgr. Jožef Vratanar
9. Rečica ob Savinji – David Zagorc
10. Solčava* (upravljana iz Luč)
11. Šmartno ob Dreti – Ivan Šelih
12. Šmihel nad Mozirjem* (upravljana iz Mozirja)