Natisni

4. Dekanija Kozje
župnik in dekan: Jože ROGAČ (03/582 90 70)
župnija Podčetrtek
Trška cesta 79

3254 PODČETRTEK

Dekanija Kozje
1. Buče* (v soupravi s Kozjim)
2. Dobje pri Planini* (upravljana s Kalobja)
3. Kozje – Niko Marovt (biva v Bučah)
4. Olimje – p. Ernest Benko OFM Conv
5. Pilštanj – Jože Hribernik
6. Planina pri Sevnici – Jože Vengust
7. Podčetrtek – Jože Rogač (dekan)
8. Podsreda – Alojz Weingerl
9. Polje ob Sotli* (upravljana iz Podčetrtka)
10. Prevorje* (upravljana iz Slivnice)
11. Sv. Peter pod Svetimi Gorami – Damjan Kejžar
12. Sv. Vid pri Planini - dr. Vlado Zupančič
13. Zagorje* (upravljana iz Pilštanja)