Dobrodošli na naših spletnih straneh.
celje zgoraj6

   BinkostiMed različna bogoslužna slavja, ki se v župniji obhajajo v teku liturgičnega leta, se vključuje tudi slovesnost sv. birme, ki je »binkoštni praznik« v življenju župnije in skupaj s škofovim pastoralnim obiskom ali kanonično vizitacijo (prim. kan 396-398 ZCP) pomeni veliko pastoralno spodbudo za duhovno poslanstvo župnije in še posebej za birmance, za njihove starše, botre in sorodnike.
   Ker je birma »binkoštni dogodek« v življenju mladega kristjana, si iskreno prizadevajmo, da se bomo v duhovni pripravi na sv. birmo vsi, duhovniki, kateheti, katehistinje, birmanci, botri, starši starši, pevci, ministranti, izredni delivci obhajila, animatorji in vse župnijsko občestvo čim bolj približali zgledu Jezusovih učencev, ki so se v pripravi na binkoštni praznik zbirali v molitvi skupaj z Marijo, Jezusovo Materjo, v pričakovanju Sv. Duha (prim. Apd 1,14).
   Za kanonično vizitacijo pripravite Poročilo o pastoralnem in upravnem stanju župnije, ki je na razpolago na spletni strani škofije in ga vsaj 1 teden pred vizitacijo dostavite na Škofijski ordinariat. Vsebina pastoralnega pogovora ob kanonični vizitaciji je obsežena v Škofovem vizitacijskem poročilu, ki je skupaj z navodili ob birmovanju na razpolago na spletni strani škofije. V pastoralnih pogovorih z župnijskimi sodelavci se posebej ustavimo ob pastoralnih prioritetah, ki so: sodelavci, družine, mladi, duhovni poklici, karitas in pastoralni izzivi v duhu apost. spodbud »Veselje evangelija»in »Radost ljubezni«.
Z birmovalcem se pravočasno dogovorite za datum srečanja z birmanci, starši in botri, ki naj bo v času pred sv. birmo. Priporočam, da zaradi boljše komunikacije birmanci škofu napišejo pismo, v katerem mu zastavijo katerokoli vprašanje, ki jih zanima. Najbolje je, da župnik birmancem kupi navadne modre kuverte, kamor vstavijo »pismo škofu«, ki ga podpišejo. Zadeva je zaupna, o vprašanjih se bomo pogovorili na srečanju. Ob kanonični vizitaciji se škof sreča tudi s kateheti, katehistinjami, člani ŽPS, GS in z drugimi župnijskimi sodelavci, ki sodelujejo v duhovnem poslanstvu župnije. Tajnik ŽPS naj za srečanje s škofom pripravi kratko predstavitev dela ŽPS.
    Ob pastoralnem obisku župnije želi škof obiskati tudi podružnične cerkve, pokopališče, pa tudi, če je mogoče, župnijsko Karitas, otroški vrtec, dom za ostarele in druge pomembne ustanove v župniji.
    Ponekod so težave z botri, ker nimajo pogojev za to službo. Tudi tu prihaja naproti nova evangelizacija, ki pozna različne oblike uvajanja odraslih v krščansko življenje. Potrebna je pravočasna priprava, dobra volja ter pastoralna modrost in ljubezen v duhu papeža Frančiška,.
    Hvalevredno je, da birmanci, botri in starši dejavno sodelujejo pri sv. maši, posebej z branjem beril, prošenj, prinašanjem darov, petjem in z drugimi oblikami sodelovanja. Če prošnje in uvode pripravljajo v okviru birmanskih skupin, naj katehet oz. župnik vsa besedila prej pogleda in poskrbi, da so usklajena z liturgičnimi navodili. Tudi petje naj bo usklajeno z navodili, ki predvidevajo, da je tudi v slovesno bogoslužje harmonično vključeno petje župnijskega pevskega zbora ter ljudsko in mladinsko petje. Birmance in botre na primeren način opozorimo na kulturo oblačenja, pa tudi snemalce in fotografe je treba opozoriti na vedenje, ki je primerno za bogoslužje.
    Birmska slovesnost je navadno skrbno pripravljena; potem, dan po birmi, se začno težave, ko »ni več časa« za poglabljanje, zorenje, uvajanje v skrivnost (-mistagogija). Priznajmo, da poleg ministrantov, bralcev, animatorjev, oratorijev, skavtov, pevskih in molitvenih skupin in še nekaj oblik dela z mladimi nimamo ustreznih programov, ki bi pritegnili mlade. Tudi tu se odpira široko polje nove evangelizacije, ki naj ga zaliva naša molitev in pripravljenost, da prisluhnemo, kaj govori Duh Cerkvam (prim Raz 2,7).

+ dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof

Naslov:
Prešernova ulica 23
3000 CELJE

Uradne ure:
ob delovnih dneh -
od ponedeljka do petka
od 9. do 12. ure

 

 

ŠKOFIJA CELJE

Telefon:
059 080 600

Faks:
059 080 609

E-naslov:
ordinariat@skofija-celje.si