Veliko je poti, ki vodijo v krščansko življenje. Pri tem dogajanju imata odločilno vlogo družina in župnija. Starši in stari starši so prvi vzgojitelji v veri in zelo smo veseli, da imamo kljub vsem težavam še vedno nekaj družin, ki tudi danes uresničujejo to pomembno vzgojno poslanstvo. Staršem pomaga župnij, z različnimi oblikami uvajanja v krščansko življenje, ki dosegajo svojo polnost pri obhajanju sv. krsta, sv. spovedi, sv. birme in pri obhajanju sv. maše. Župnijski verouk je zaklad, ki ga moramo skrbno varovati.

Ob tej »redni poti« uvajanja v krščansko življenje, moramo biti vedno pozorni in odprti za vse tiste, ki v otroški dobi nimajo ali so opustili možnost uvajanja v versko življenje in se pozneje odločajo za to pot. Veseli smo, da se tudi v naši škofiji oživlja katehumenatski način uvajanja v krščansko življenje, ki so ga poznali kristjani v poapostolski dobi in ga danes usmerja obrednik »Uvajanje odraslih v krščansko življenje«, ki bo letos izšel v novi izdaji in izpopolnjeni obliki. Katehumenatski način uvajanja v krščansko življenje predvideva, da se kandidati za krst, birmo in evharistijo v času priprave tudi srečajo s pastirjem krajevne Cerkve in spoznavajo pota in načine, po katerih krajevna Cerkev uresničuje svoje duhovno poslanstvo.

V ta namen smo v soboto, 10. decembra 2016, ob 18. uri, na predvečer 3. adventne nedelje, povabili duhovnike, katehumene in njihove spremljevalce, da pri maši v stolnici vsaj nekoliko začutijo duhovni utrip krajevne Cerkve. Tako smo v stolnici z veseljem in hvaležnostjo pozdravili 6 katehumenov, ki se pripravljajo v župniji sv. Jožefa v Celju in 3 katehumene, ki se pripravljajo v župniji Petrovče. Duhovnikom, katehistinjam in spremljevalcem se lepo zahvaljujem za njihovo pričevanje in želim, da mnogovrstno uvajanje v krščansko življenje v naši škofiji rojeva bogate sadove.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!