V celjski škofiji je edini katoliški vrtec Danijelov levček v Celju. Ustanovila ga je Opatijsko-mestna stolna župnija sv. Danijela v Celju. Zaradi velikega zanimanja staršev za vpis ima vrtec danes 3 enote: Enota Center na Aškerčevi 7a v Celju, Enota Slomšek na Don Boskov trg 1 v Celju in Enota Vojnik na Celjski cesti 24b v Vojniku. 
   Vrtec deluje po Kurikulu za vrtce, pri svojem delu pa združuje tradicionalne krščanske vrednote in sodobne pristope v vzgoji in izobraževanju. Kot zasebni katoliški vrtec v program redno vpeljujejo tudi verske vsebine in vsebine, ki izhajajo iz krščanskih vrednot. Poleg rednega programa izvajajo tudi obogatitvene in dodatne dejavnosti ter nadstandardni program, ki so umeščeni v strokovno delo in z njimi skrbijo za dodatne spodbude na posameznih področjih. (povzeto po spletni strani vrtca)

Več o vrtcu Danijelov levček…

Delite prispevek s prijatelji!