Molitveno osmino za edinost med kristjani v celjski škofiji vsako leto skrbno obhajamo. Skušamo slediti misli našega zavetnika bl. škofa Antona Martina Slomška, ki je že leta 1851 ustanovil molitveno zvezo za edinost med kristjani in vabil k iskreni molitvi vse svoje vernike. Naš škof dr. Stanislav Lipovšek Slomškovo delo skrbno nadaljuje in spodbuja k obhajanju ekumenske osmine po vsej škofiji. V celjski dekaniji bomo tako v vseh župnijah v tednu od 18. do 25. januarja pozorno obhajali sveto mašo za edinost med kristjani z ekumenskim nagovorom in molitvijo ter prebirali misli, ki jih za ta teden pripravi Slovenski ekumenski svet v sodelovanju z evropskim svetom cerkva. Ob začetku tedna edinosti, 18. 1. 2017, bodo v župnijski cerkvi Sv. Duha pri ekumenski molitvi sodelovali tudi predstavniki drugih krščanskih Cerkva.

Datum Župnija Kdo
18. 1. sreda

Sv. Duh ob 18.00: sv. maša in nagovor, ekumenska molitev s predstavniki drugih krščanskih Cerkva

Škof dr. Stanislav
Lipovšek
19. 1. četrtek

Sv. Cecilija ob 18.00 maša in nagovor

Dom sv. Jožef ob 19.00: predavanje “Imamo mirno vest”

Tone Lipar SDB

dr. Roman Globokar

20. 1. petek

Sv. Lovrenc nad Štorami ob 18.00: sv. maša in nagovor

Vlado Bizant, CM
21. 1. sobota

Teharje ob 18.00 sv. maša in nagovor

dr. Metod Benedik
22. 1. nedelja

Svetina ob 10.30: sv. maša in nagovor

dr. Vinko Kraljič

23. 1. ponedeljek

Sv. Jožef: ob 18:00 litanije, sklep češčenja in ob 18.30 sv. maša

Mitja Franc, SDB

24. 1. torek

Bl. A. M. Slomšek: ob 18.00 litanije, sklep češčenja in ob 18.30 sv. maša

Jože Planinšek, CM

25. 1. sreda

Sv. Danijel: ob 18.00 sv. maša in nagovor, sklep osmine.

Škof dr. Stanislav
Lipovšek

Delite prispevek s prijatelji!