Župnija Mozirje
Cesta na Vrhe 2
3330 MOZIRJE
tel.: 03/839-50-36

Župnik: Aleksander KOREN
sandikoren@gmail.com GSM: 031 461 700

Kaplan: Ivan HRASTNIK

URL: http://www.zupnija-mozirje.si/

Delite prispevek s prijatelji!