4. Dekanija Kozje-Rogatec-Šmarje pri Jelšah
župnik in dekan: Damjan Ratajc
župnija: Šmarje pri Jelšah,
Cesta na Sv. Rok 2, 3240 Šmarje pri Jelšah
Tel.: 03/582 11 32

1. Buče* (v soupravi s Kozjim)
2. Dobje pri Planini* (upravljana s Kalobja)
3. Dramlje – Niko Krajnc
4. Kalobje
– Peter Orešnik
5. Kostrivnica
– Viktor Vratarič
6. Kozje
– Niko Marovt (biva v Bučah)
7. Olimje – p. Ernest Benko OFM Conv
8. Pilštanj – Jože Hribernik
9. Planina pri Sevnici – Jože Vengust
10. Podčetrtek* (upravljana iz Olimja)
11. Podsreda – Alojz Weingerl
12. Polje ob Sotli* (upravljana iz Olimja)
13. Ponikva – mag. Alojz Kačičnik
14. Prevorje*
(upravljana iz Slivnice)
15. Rogaška Slatina – Jože Vehovar
16. Rogatec
– Andrej Grobelnik
17. Sladka Gora*
(upravljana iz Šmarja)
18. Slivnica pri Celju
– Marko Šraml
19. Sv. Ema
– Franc Strašek
20. Sv. Florijan ob Boču*
(upravljana iz Kostrivnice)
21. Sv. Peter na Kristan Vrhu*
(upravljana iz Šmarja pri Jelšah)
22. Sv. Peter pod Svetimi Gorami
– Damjan Kejžar
23. Sv. Rok ob Sotli* (upravljana iz Rogatca)
24. Sv. Štefan*
(upravljana iz Šentvida)
25. Sv. Vid pri Planini
– dr. Vlado Zupančič
26. Šentjur pri Celju – Mitja Markovič
27. Šentvid pri Grobelnem
– Janez Nerad
28. Šmarje pri Jelšah
– Damjan Ratajc
29. Zagorje*
(upravljana iz Pilštanja)
30. Zibika – Alojz Podkrajnik
31. Žusem* (upravljana iz Slivnice)

Delite prispevek s prijatelji!