»Škofija je del Božjega ljudstva, ki je škofu s sodelovanjem zbora duhovnikov zaupano v pastoralno skrb, tako da s tem, ko se oklepa svojega pastirja in ga ta po evangeliju in evharistiji zbira v Svetem Duhu, sestavlja delno Cerkev, v kateri resnično je in deluje ena, sveta, katoliška in apostolska Kristusova Cerkev« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 369).

Božje ljudstvo, ki sestavlja škofijo, se opredeli z določenim ozemljem, tako da obsega vse vernike, ki bivajo na ozemlju. Kadar pa se zdi koristno, se po sodbi vrhovne cerkvene oblasti (Svetega sedeža) lahko ustanovi nove delne Cerkve, ki se razlikujejo po obredu vernikov ali iz drugega podobnega razloga. Samo vrhovna cerkvena oblast ima pravico ustanoviti delne Cerkve in te po pravu postanejo pravne osebe.

Prvi celjski škof dr. Anton StresRazglasitev celjske škofije 2006 (Avtor: Škofija Celje)

Papež Benedikt XVI. je 7. aprila 2006, v Cerkvi na Slovenskem ustanovil tri nove škofije in obenem imenoval tudi tri nove škofe ordinarije. Dotedanjo mariborsko škofijo je razdelil na tri dele. Tako je na novo nastala celjska škofija s sedežem v Celju, za škofa ordinarija v Celju pa je bil imenovan dosedanji mariborski pomožni škof in generalni vikar, msgr. dr. Anton Stres. Slovesnost ob razglasitvi nove škofije in umestitvi njenega škofa Antona Stresa je bila 21. maja 2006 na Glavnem trgu v Celju. Celje je tako po 1400 letih ponovno postalo škofijsko mesto. Z odhodom škofa Stresa v Ljubljano za ljubljanskega nadškofa in metropolita je bil za novega celjskega škofa 15. marca 2010 imenovan msgr. dr. Stanislav Lipovšek, ki je prevzel vodenje škofije s škofovskim posvečenjem in umestitvijo 24. aprila 2010. 18. septembra 2018 je po dopolnjenem 75. letu škofa Lipovška papež Frančišek sprejel njegovo odpoved službi, s čimer je bil škofovski sedež v Celju izpraznjen, škofijo je do umestitve novega škofa vodil škofijski upravitelj Rok Metličar. 5. marca 2021 je papež Frančišek za celjskega škofa imenoval msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, ki je bil v škofa posvečen v Gornjem Gradu, 30. 5. 2021, naslednji dan pa je v celjski stolnici z obredom ustoličenja prevzel škofijo v kanonično posest.

maksimiljan matjaz
Grb Škofije Celje

Podatki o Škofiji Celje:
– površina: 2.711,4 km2 (približno 12 % Slovenije ali 35 % površine mariborske metropolije)

– prebivalcev: 294.994
– katoličanov: 218.873 (74% prebivalcev škofije)
– duhovnikov: 91 inkardiniranih, 1 upok. škof, 1 škof

– duhovnikov, ki delujejo in prebivajo na ozemlju škofije: 120, 1 upok. škof, 1 škof
– stalnih diakonov: 3
– bogoslovcev: 0
– redovnikov: 30 in 1 redovni brat
– redovnic: 31 in 2 v svetni ustanovi
– župnij: 112
– župnijskih cerkva 110
– podružničnih cerkva: 223
– dekanij: 5 (od 1. 9. 2021)

Delite prispevek s prijatelji!