Škofijski ordinariat v Celju v zadnjih letih prejema vedno več prošenj za dovoljenje poroke izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora, predvsem na raznih gostinsko – turističnih lokacijah, kjer k temu spodbujajo. Zakonik cerkvenega prava predpisuje, da naj se zakon med katoličanoma ali med katoličanom in krščenim nekatoličanom sklene v župnijski cerkvi, v drugi cerkvi ali kapeli ga je mogoče skleniti z dovoljenjem krajevnega ordinarija ali župnika (prim kan. 1118 § 1.), poroko na drugem primernem kraju pa lahko dovoli krajevni ordinarij (prim kan. 1118 § 2.). Kraji, kjer želijo imeti poročni obred zaročenci, ki prosijo za dovoljenje poroke izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora, večinoma niso »primeren kraj«, o katerem govori Zakonik cerkvenega prava, saj se na njih odvijajo tudi dogodki, ki so tuji krščanskemu čutu. Leta 2009 je bilo v 10. številki Sporočil slovenskih škofij (str. 192-193) objavljeno navodilo Škofije Celje glede obreda cerkvene poroke, kjer med drugim piše: »V zadnjem času je vedno več primerov, ko bi se pari radi tudi cerkveno poročili zunaj cerkvenega objekta: na gradu, v naravi, v jami ipd. To spodbujajo kot posebno ponudbo tudi različne turistične agencije, hoteli ipd. Glede tega je treba reči, naj si župniki močno prizadevajo, da bo cerkveni obred opravljen v cerkvi in naj ne popuščajo modnim muham zaročencev. Pri pripravi na poroko naj zaročence pravočasno opozorijo na svetost trenutka cerkvene poroke, ki je zakrament in je zato najprimerneje, da je obred opravljen v cerkvi. Kajti »bogoslužna opravila niso zasebna dejanja, marveč opravila Cerkve« (prim. kan. 837 § 1.), »zato jih morajo posvečeni služabniki in drugi verniki čim bolj spoštljivo in s primerno skrbnostjo obhajati« (kan. 840). Poroka zunaj cerkve naj bo zgolj izjema, za katero pa je potrebno dobiti dovoljenje krajevnega ordinarija!« V drugih škofijah v Sloveniji načeloma ne dajejo dovoljenj za poroko izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora, razen v primeru izrednih okoliščin.
   Škofijski upravitelj in Zbor svetovalcev Škofije Celje je zato na svoji 11. seji 16. julija 2020 sklenil, da se v Škofiji Celje odslej v skladu s predpisi Zakonika cerkvenega prava, navodilom Škofije Celje glede obreda cerkvene poroke (Sporočila slovenskih škofij 10/2009, str. 192-193) ter prakso v ostalih škofijah v Sloveniji dovoljenja za poroko izven cerkve oziroma bogoslužnega prostora ne izdajajo več, razen v primeru izrednih okoliščin.
   V času, ko zaradi epidemioloških razmer Slovenska škofovska konferenca priporoča svete maše na prostem (prim. Navodila slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21. julij 2020), I./4.) je na tistih krajih, kjer se na prostem obhaja sveta maša, mogoče obhajati tudi obred poroke.

Delite prispevek s prijatelji!