Predmetnik vključuje predavanja in praktične vaje, seminarje in duhovno poglabljanje.

ŠTUDIJSKI PROGRAM

PREDMETNIK PRVE STOPNJE (TEOLOŠKI PROGRAM)

Liturgika
Dogmatika I: Nauk o Kristusu in Bogu
Dogmatika II: Nauk o zakramentih
Filozofija
Teologija duhovnosti
Moralna teologija
Nauk o Cerkvi in ekumenizem
Pastoralna teologija
Osnovno bogoslovje in verstva
Eksegeza SZ
Eksegeza NZ
Zgodovina Cerkve
Cerkveno pravo
Psihologija
Sociologija religije
Metodologija znanstvenega dela
Duhovna formacija

PREDMETI DRUGE STOPNJE (KATEHETSKA SMER)

Katehetika
Pedagogika
Didaktika in metodika
Avdiovizualna sredstva
Osnove skupinskega dela
Kateheza osnovne šole I. – otroštvo
Kateheza osnovne šole II. – predadolescenca
Kateheza mladine
Kateheza odraslih
Pesem in glasba v katehezi
Praktične vaje iz katehetike
Hospitacije
Religiozna vzgoja v predšolski dobi
Praksa – en semester
Nastop
Duhovna formacija
Zaključna naloga

Delite prispevek s prijatelji!