Celjski škof Maksimilijan je 1. septembra 2021 po posvetovanju s sodelavci in v duhu vizije razvoja škofije ukinil razdelitev škofije na naddekanate in preuredil dekanije tako, da je po novem namesto enajst nastalo pet dekanij. Na predlog duhovnikov je dne 21. 9. 2021 imenoval dekane in prodekane novih dekanij za dobo 5 let.

Nove dekanije so nastale z združitvijo prejšnjih:

Dekanija Celje-Nova Cerkev, dekan je Tadej Linasi (župnik Župnije Celje – sv. Danijel), prodekan je Alojz Vicman (župnik Župnije Nova Cerkev)

Dekanija Gornji Grad-Šaleška dolina, dekan je Aleksander Koren (župnik župnije Mozirje), prodekan je Janko Rezar (župnik Župnije Velenje – sv. Martin), v. d. prodekana je Vinko Čonč.

Dekanija Kozje-Rogatec-Šmarje pri Jelšah, dekan je Damjan Ratajc (župnik Župnije Šmarje pri Jelšah), prodekan je p. Ernest Benko OFMConv (župnik Župnije Olimje)

Dekanija Laško-Videm ob Savi, dekan je Rok Metličar (župnik Nadžupnije Laško), prodekan je Jože Brečko SDB (župnik Župnije Sevnica)

Dekanija Žalec-Braslovče, dekan je mag. Srečko Hren (župnik Župnije Prebold), prodekan je mag. Vlado Bizjak (župnik župnije Žalec).

 

Delite prispevek s prijatelji!