Objavljamo razpored birm, kakor se bodo zvrstile v letu 2017. Dan, ko je v župniji sveta birma, je še vedno eden najbolj slovesnih dni v življenju župnije in vernikov, ki se veselijo potrditve novih odraslih kristjanov, obiska škofa ali njegovega zastopnika in zakramenta prihoda Svetega Duha, ki daje moč, novo gorečnost, modrost in navdihe tistim, ki ga z odprtim srcem kličejo in pričakujejo

APRIL 2017

Datum

Župnija škof gen. vikar ostali

22. 4. – SO

Velenje (10h) – KV

x
22. 4. – SO

Gotovlje (10h)

x
22. 4. – SO

Celje – Bl. A. M. Slomšek (10h)

kanonik MB
22. 4. – SO Rogaška Slatina (10h) – KV (škof Lipovšek) Škof Pirih
23. 4. – 2. velik. NE Šoštanj (10h) kanonik MB
23. 4. – 2. velik NE Griže (10.30) – KV x
23. 4. – 2. velik. NE Kalobje (10h) x
27. 4. – ČE

Galicija (10h) – KV

x
27. 4. – ČE

Žalec (10h)

Nadškof Turnšek

29. 4. – SO

Bizeljsko (10h) – KV x
30. 4. – 3. velik. NE Šmartno ob Paki (10h) – KV x

MAJ 2017

Datum

Župnija škof gen. vikar ostali
1. 5. – PO

Vojnik (10h)

x

6. 5. – SO

Brežice (15h) – KV

x

6. 5. – SO

Sv. Lenart nad Laškim (10h) x
7. 5. – 4. velik. NE Brestanica (10h) – KV x

13. 5. – SO

Zagorje (9h) – Pilštanj (11h) x

13. 5. – SO

Dol pri Hrastniku (10h) – KV x
13. 5. – SO

Mozirje + Šmihel (10h)

kanonik MB
14. 5. – 5. velik NE Ljubečna (10.30) x
14. 5. – 5. velik. NE Nova Štifta (10h) – KV x
20. 5. – SO

Sv. Jedert nad Laškim (10h) – KV

x

20. 5. – SO

Koprivnica (15h) x
20. 5. – SO Sevnica (10h) Nadškof Hočevar
21. 5. – 6. velik. NE Olimje (10h) – KV x
21. 5. – 6. velik. NE Teharje (10h) x
21. 5. – 6. velik. NE Vitanje (10h) Nadškof Cvikl

27. 5. – SO

Frankolovo (10h)

x
27. 5. – SO

Rečica ob Savinji (10h)

x
27. 5. – SO

Sv. Florijan ob Boču (10h)

kanonik MB
28. 5. – 7. velik. NE Sv. Jurij ob Taboru (10h) – KV x
28. 5. – 7. velik. NE Celje – Sv. Cecilija (9h ?) Kanonik MB
28. 5. – 7. velik. NE Nazarje (10h) Nadškof Turnšek

JUNIJ 2017

Datum

Župnija škof gen. vikar ostali

3. 6. – SO

Šempeter v Sav. Dolini (10h) – KV x
3. 6. – SO

Celje – Sv. Duh (10h)

x
3. 6. – SO

Šmarje pri Jelšah (10h)

Nadškof Turnšek
4. 6. – NE Binkošti Celje – stolnica (10h) x

10. 6. – SO

Videm – Krško + Zdole (10h) x
10. 6. – SO

Črešnjice (10h)

x
11. 6. – Sv. Trojica Podsreda (10h) – KV x
11. 6. – Sv. Trojica Dobrna (10h) x

17. 6. – SO

Sv. Andraž nad Polzelo (10h) – KV x
24. 6. – SO Svetina (10h) – KV
x

24. 6. – SO

Šentjur (10h) x

SEPTEMBER

Datum

Župnija škof gen. vikar ostali
9. 9. – SO

Nova Cerkev (10h)

x

10. 9. – NE

Laško + Rimske Toplice + Sv. Miklavž (10.30) x

17. 9. – NE

Celje – Sv. Jožef (10h)

x
23. 9. – SO

Radmirje (10h)

x

Delite prispevek s prijatelji!