Župnija Šempeter v Savinjski dolini
Rimska cesta 37
3311 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
tel.: 03/703-34-70

Župnik: Mirko ŠKOFLEK
mirko.skoflek@rkc.si

 Spletna stran: http://www.zupnija-sempeter-sd.rkc.si/

Delite prispevek s prijatelji!