Celjski škof dr. Stanislav Lipovšek je na slivestrov večer daroval zahvalno sveto mašo v celjski stolnici. Objavlljamo njegov nagovor in zahvalo:

Homilija
   Papež Frančišek prav sedaj obhaja slovesno zahvalno bogoslužje – Te Deum v baziliki sv. Petra. Pridružimo se temu dogajanju in se zahvalimo Bogu za vse darove, ki smo jih v letu prejeli na ravni vesoljne Cerkve, Cerkve v Sloveniji in krajevne Cerkve v naši škofiji…
   1. na ravni vesoljne Cerkve so bili v ospredju papeževih pastoralni obiski v Italiji in po svetu:
– od 20.-21. 3. 2017 papeževo romanje v Fatimo ob 100-letnici fatimskih dogodkov – kanonizacija pastirčkov Francija in Jacinte
– 28.-29. 4. pastoralni obisk v Egiptu, srečanje s kristjani in muslimani
6.-l0. 8. 2017 obisk v Kolumbiji, sprava med sovražnimi skupinami,
27.11-2. 12. 20127 obisk Nyanmar in Bangladeš, romar miru in sprave

   2. na ravni krajevne Cerkve v Sloveniji je bilo v ospredju obhajanje 100-letnice fatimskih dogodkov, tako na vseslovenski, škofijski in župnijski ravni. Tako je bilo 16. 9. 2017 vseslovensko romanje mladih v Stično in 14. oktobra vseslovensko-hrvaško fatimsko romanje v Stično (navzočih okrog 3.000 Slovencev in 2.000 Hrvatov) in od 28. decembra letos do 2. 1. 2018 evropsko romanje mladih v Baslu pod pokroviteljstvom taizejske redovne skupnosti, pri katerem je navzočih tudi 260 mladih iz Slovenije, nekaj delegatov tudi iz celjske škofije, skupaj z diakonom Maticem Lesjakom.

   3. na ravni domače krajevne cerkve – naše škofije se je tudi veliko lepega in spodbudnega dogajalo, v povezavi s Cerkvijo v Sloveniji pa tudi z vesoljno Cerkvijo, najprej in zlasti temeljno dogajanje, ki se uresničuje pri sv. bogoslužju, zlasti pri obhajanju sv. maše in drugih zakramentov (krst, prvo sv.obhajilo. birma, poroka, sv. spoved, b. maziljenje) v teku cerkvenega ali bogoslužnega leta. To je temelj in izhodišče vsega drugega dogajanja. Bilo pa je še veliko drugih dogodkov, zlasti ko smo:
– v nedeljo 12. marca 2017 na Gomilskem obhajali 100-letnico rojstva duhovnika Izidorja Završnika, ki je bil 10. 3. 1943 ustreljen v mariborskih zaporih, ko je dal življenje za mlajšega sojetnika. V teku je proces za njegovo beatifikacijo.
– 7. junija, duhovniški dan – dies sanctificationis v Olimju
– 15. junija praznik Svetega Rešnjega Telesa, ob 19. uri slovesna maša in procesija SRT v stolnici
– 19. junija, slovesno praznovanje praznika SRT, ob 19. uri škofova maša v stolnici, nato celjska procesija SRT do Marijine cerkve, kjer je bila evh. pobožnost in blagoslov z Najsvetejšim. Sodelovale so pihalne godbe in udeleženci medžupnijskega nogometnega turnirja v Celju.
-15. junij, Škofijsko fatimsko romanje v Petrovče
-14. avgust ob 19. uri v Petrovčah: slovesna škofova maša na predvečer praznika M. Vnebovzetja, nato procesija s kipom Petrovške Matere božje.
– 28. avgust, obisk delegacije Ruske pravoslavne Cerkve v Celju. Delegacija je sodelovala na spominskem slavju na Vršiču.
-9. september, Škofijski molitveni dan za duhovne poklice v Petrovčah
-1. oktober, maša na grobišču Teharje
-5. oktober, v stolnici maša ob začetku akademskega leta
-8. oktober, srečanje slovenskih kmetov na Ponikvi
-21. oktober, diakonsko posvečenje Matica Lesjaka v stolnici
-28. oktober, škofova maša v Jasenovcu za 7 duhovnikov in za druge žrtve, ki so bile ubite v tem taborišču
-od 6. do 8. novembra, duhovniški dnevi na Pohorju
-8. decembra, apostolski nuncij mašuje v župniji Kostrivnica, ob 300-letnici kronanja čenstohovske Matere Božje,
-26. december, maša za domovino v stolnici
-od 29. 12.do 2. 1. 2018 evropsko srečanje mladih v Bazlu. To romanje miru in sprave že vrsto let pripravlja ekumenska skupnost v Taizeju. V Bazlu sodeluje 260 mladih iz Slovenije.

   To so le nekateri pomembnejši dogodki preteklega leta, ki so bogatili duhovno pot naše škofije in smo zanje zelo hvaležni. Kot pastir krajevne Cerkve sem posebej hvaležen vsem duhovnikom, redovnikom in redovnicam in vsem vernikom, sodelavkam in sodelavcem za božje kraljestvo, še posebej mojim sodelavkam in sodelavcem na Škofijskem ordinariatu in še prav posebej duhovnikom in vernikom Stolne župnije, ki vam dolgujemo dvojno zahvalo, ker z veseljem in pripravljenostjo nosite radosti in bremena Stolne župnije Sv. Danijela, kakor tudi celjske škofije, še posebej, kar je povezanega z obhajanjem svetega bogoslužja, v katerem se povezujeta Stolna župnija in škofija. Zato prisrčna zahvala g. opatu, stolnemu župniku, naddekanu in generalnemu vikarju celjske škofije, kakor tudi stolnemu kaplanu, gospodu zakristanu, Stolno-opatijskemu mešanemu cerkvenemu pevskemu zboru, zborovodju, organistom, ministrantom, bralcem, in bralkam, izrednim delivcem obhajila, častilcem SRT, članom ŽPS, cerkvenim ključarjem, vsem, ki skrbijo za gospodinjstvo ter sodelavcem Karitas. Moja zahvala je tudi prošnja za dobro sodelovanje v letu, ki je pred nami.

   Nocoj, na Silvestrovo in na drugi sveti večer, na pragu novega leta se pri tem zahvalnem bogoslužju vsega tega hvaležno spominjamo, ko v skupni molitvi in v povezanosti z vso Cerkvijo našo preteklost izročamo božjemu usmiljenju, našo sedanjost božji dobroti in našo prihodnost Božji previdnosti. Amen.

+Stanislav Lipovšek, celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!