Pastoralna služba svetuje škofu, škofijskemu pastoralnemu svetu in drugim forumom glede vsebin za pastoralno delo v škofiji Celje in je odgovorna za področja strateškega načrtovanja, vzpostavljanja oznanjevalnih struktur v škofiji, usposabljanja duhovnikov in laiških sodelavcev, kot so katehisti in drugi, oznanjevanja evangelija odraslim, mladim in otrokom, kategorialno pastoralo, povezovanja med duhovniki, pripravlja materiale za oznanjevalce, skrbi za tehnično podporo, …

V zadnjem obdobju je pastoralna služba vpeta v sinodalno dogajanje in pripravlja vsebine za sinodalno dogajanje v župnijah in strateško načrtovanje, kjer škofija Celje izdeluje vizijo svojega delovanja.

Pastoralna služba skrbi za povezovanje z pastoralnimi službami ostalih škofij ter sodelovanje v raznih odborih in komisijah ter za povezovanje z raznimi laiškimi gibanji in združenji katoličanov.

Pastoralna služba je odgovorna za volitve duhovniškega sveta, posvetovanje ob postavitvi novih dekanov in prodekanov, vsebine za škofijske konference in dekanijske rekolekcije, programe za duhovniško formacijo, vključevanje in usposabljanje laikov, …

Voditelj pastoralne službe škofije Celje: Janko Rezar

Člani ekipe:

  • David Zagorc
  • Matej Pirnat
  • Tadej Linasi
  • Klemen Klemen

pastorala.celje@gmail.com
031 367 839