Kateheza je dejanje oznanjevanja, s katerim se podaja Božja beseda novim rodovom vernih z namenom, da se občestvo vernih in tistih, ki si želijo vključiti v Cerkev, seznani z naukom Jezusa Kristusa, kot so ga posredovali apostoli.
Najbolj razširjena je kateheza otrok pri župnijskem verouku, znamenja časa pa nam nalagajo, da začnemo v pastoralno delovanje veliko bolj vključevati katehezo odraslih, staršev, družin…

Škofijski odbor za katehezo skrbi za povezovanje katehistinj in katehistov, njihovo usposabljanje, pripravlja srečanja in projekte, kot je npr. Katehetski simpozij v Celju. Povezuje se tudi z medškofijskimi strukturami za področje kateheze v Sloveniji, kjer se sprejemajo odločitve v zvezi z vsebinami, učnimi načrti, gradivi in smernicami kateheze.

V prehodnem obdobju oblikovanja vizije Škofije Celje področje kateheze vodi Sandi Koren, voditelj Pastoralne službe Celje, skrb za povezovanje, redna izobraževalna srečanja in duhovno rast katehistinj in katehetov pa je ima Sabina ZUPAN (sabinazupan1@gmail.com), ki vodi Škofijsko Skupnost Katehistinj in Katehistov Celjske škofije (ŠSKK Ce).

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD: na slovenski ravni koordinira in vodi delo v katehezi, pripravlja gradiva in objavlja vsebine, povezane s katehezo.

Pri veroučni uri (Vir: http://zupnija-metlika.rkc.si/html/Images/dejavnosti/verouk.jpg)

Delite prispevek s prijatelji!