Škofijski odbor za mladino (v nadaljevanju ŠOM) je ustanova Škofije Celje, ki v okviru Škofijskega pastoralnega sveta usmerja, načrtuje in koordinira pastoralo mladine ter pripravlja in izvaja programe za mlade na škofijski ravni. Naloge članov ŠOM-a so:

• usmerjati, načrtovati in koordinirati mladinsko pastoralo v škofiji;
• povezovati vse glavne nosilce mladinske pastorale v škofiji, da bi s skupnim prizadevanjem skrbeli za učinkovito evangelizacijo mladine;
• načrtovati ter pripravljati gradiva in pripomočke za katehizacijo mladih;
• s povezovanjem, pripravo gradiv in različnih programov spodbujati in usmerjati delovanje dekanijskih odborov za mlade (DOM);
• skrbeti za osebno formacijo, izobraževanje in usposabljanje dekanijskih asistentov za mladinsko pastoralo ter drugih sodelavcev v mladinski pastorali;
• organizirati romanja mladih na škofijski ravni;
• organizirati dneve zbranosti in duhovne vaje na škofijski ravni;
• spodbujati vključevanje mladih v različne duhovne, izobraževalne in druge programe na škofijski, medškofijski in mednarodni ravni;
• sodelovati pri načrtovanju in izvajanju nalog v okviru Medškofijskega odbora za mladino.

Vršilec dolžnosti  voditelja ŠOM-a v celjski škofiji je Matic Lesjak (matic.lesjak@celje-stolnica.si).

Delite prispevek s prijatelji!