Zahvalna nedelja, ki jo letos obhajamo 6. novembra, je najprej zahvala Bogu za duhovne darove izrednega svetega leta usmiljenja, ki ga bomo koledarsko zaključili v nedeljo 20. novembra, na slovesni praznik Kristusa kralja. V resnici je sveto leto vedno med nami, saj v Jezusu Kristusu, ki je žarišče svetoletnega dogajanja, vedno med nami in v njem živimo, se gibljemo in smo (prim. Apd 17,28).
Lepo se zahvalim duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki so po besedi papeža Frančiška vstopili in tudi drug drugemu pomagali vstopiti v objem Božje ljubezni. Posebna zahvala velja župnikom svetoletnih cerkva, ki so bili misijonarji Božjega usmiljenja (prim. OU 18).
Ob zahvalni nedelji se zahvaljujem mojim sodelavcem in sodelavkam na Škofijskem ordinariatu in vsem drugim škofijskim ustanovam: članom Duhovniškega sveta, Zboru svetovalcev, Pastoralni službi in njenim ustanovam, Pastoralnemu svetu, dekanom in naddekanom, Gospodarski upravi ter drugim škofijskim odborom in komisijam. Posebno zahvalo in priznanje izrekam vodstvu in članom škofijske Karitas in župnijskih Karitas, ki v teh kriznih časih, še posebej v soočenju z begunci, v odlični meri razodevajo podobo Jezusa Kristusa – Usmiljenega Samarijana. Bog povrni! Lepo se zahvalim tudi vsem molivkam in molivcem za duhovne poklice, še posebej vodstvu in članom Molitvene zveze za duhovne poklice za vztrajno molitev in žrtev za duhovne poklice. Še naprej bomo zaupno molili in trdno upamo, da bo naša vztrajna in zaupna molitev po Jezusovem zagotovilu obrodila sadove (prim. Mt 7,7).
Zahvala pastoralnim ustanovam po naših župnijah, še posebej katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam ter krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov.
Zahvala vsem dobrotnikom, ki z vašimi darovi za sv. maše, pa tudi z darovi pri sv. maši, skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove, pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo.
Zahvaljujem se Bogoslovnemu semenišču in Teološki fakulteti, Katehetsko pastoralni šoli in Domu Sv. Jožef za duhovno in pastoralno formacijo duhovnikov, bogoslovcev in drugih pastoralnih sodelavcev.
Lepo se zahvalim vsem tistim, ki kvatrne zbirke, binacije, trinacije in druge prispevke redno oddajate na škofiji.
Bog povrni tudi vsem, ki ste z molitvijo in drugimi dobrimi deli sodelovali pri obhajanju 10. obletnice ustanovitve naše škofije, še posebej v pripravi zbirke »Vzcvetela velikonočnica« in knjige »Zgodovine krščanstva na ozemlju celjske škofije«.

Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo tudi vse drugo naredili prav; zato iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33). V veri in zaupanju, v resnici in ljubezni, nadaljujmo duhovno pot naše škofije in obilen Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter zgled in priprošnja naših zavetnikov bl. škofa Antona Martina Slomška, sv. Maksimilijana in sv. Eme, naj spremlja in podpira naše delo in našo službo za blagor Božjega kraljestva.

dr. Stanislav Lipovšek
celjski škof

Delite prispevek s prijatelji!