Sestre in bratje v Kristusu !

Pripravljamo se na bližnji božični praznik. Naša mesta, ulice, naselja in tudi naši domovi so se že odeli v praznično okrasje, ki naj bi pomagalo k lepemu in doživetemu praznovanju božičnega praznika in pričakovanju novega leta. V to predpraznično dogajanje se vključuje adventno bogoslužje, božična devetdnevnica in priprava jaslic, ki želijo ponazoriti dogodek v betlehemski noči. Čeprav so to le znamenja na poti k resničnemu praznovanju in srečanju z božično skrivnostjo, je vse to skrivnostno dogajanje vendarle izraz človekovega hrepenenja po luči, po miru, po dobroti, po sreči in veselju, ki ga oznanja in prinaša božična skrivnost, Jezusovo rojstvo v Betlehemu, ta zgodovinski dogodek izpred 2000 let, ki v moči Jezusovega zagotovila »ostanem z vami vse dni do konca sveta«(Mt 28,20) v teh dneh postane resničnost, ki nas vse nagovarja.
Če želimo v vsej polnosti obhajati Božič in vstopiti v božično skrivnost, moramo biti na neki način podobni betlehemskim pastirjem, ki jih je v tisti prvi betlehemski noči obsijala nebeška svetloba in so se na angelsko vabilo podali v Betlehem, da bi se srečali z Jezusom, novorojenim Odrešenikom. Tudi na pot našega življenja v teh dneh močneje sije luč, luč naše vere, ki nas vabi, da krenemo na pot adventne duhovne prenove, ko pripravljamo Gospodovo pot in izravnavamo njegove steze…

Če kdaj, smo danes potrebni luči in moči, ki sije iz jaslic, ko nas skrbi in vznemirja toliko stvari… Doma in po svetu še vedno čutimo preteče lovke gospodarske, socialne in moralne krize. Vsem tegobam se pridružujejo še težave znotraj Cerkve, še posebej v mariborski nadškofiji, ko smo v odnosu do materialnih dobrin premalo upoštevali evangelij in sedaj nosimo posledice tega zgrešenega dogajanja.
Prav zato smo še posebej potrebni luči, ki prihaja iz Betlehema in razsvetljuje ves svet. Naj razsvetli tudi nas, da bomo uvideli, sodelovali in pospeševali vse, kar se dobrega dogaja na ekonomsko-socialnem področju, v kulturi in znanosti in še posebej na verskem področju.
Kot celjski škof in kot začasni upravitelj mariborske nadškofije se zahvaljujem vsem, ki v srcu dobro mislite, za vašo pripravljenost in sodelovanje. Posebej se zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem za Božje kraljestvo v celjski škofiji in v nadškofiji Maribor, še posebej za vaše dobre želje in molitve, da bomo čim prej dobili rednega pastirja na škofovskem sedežu mariborske nadškofije.

Iskrena zahvala sodelavkam in sodelavcem Škofijske in župnijske Karitas, ki skrbite za evangeljsko podobo Cerkve in omogočate, da se Božja dobrotljivost in ljudomilost, ki se nam razodeva v jaslicah, vidno uresničuje v vsakovrstni pomoči, človeški bližini in toplini do vseh ljudi, še posebej do malih, ubogih, trpečih in pomoči potrebnih bratov in sester.
V teh dneh so slovenski katoliški skavti in skavtinje, skupaj s taborniki, prinesli betlehemsko luč v našo domovino in nas obogatili z njeno žlahtno vsebino.

Naj vse to bogato duhovno dogajanje pripomore, da bo milost in mir Novorojenega Odrešenika napolnila naša srca z novo lučjo in močjo za pot, ki je pred nami in za blagoslovljene in vesele božične praznike srečno novo leto, ki vam ga želim iz vsega srca.

 

+ dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof
apostolski administrator mariborske nadškofije

Delite prispevek s prijatelji!