Župnija Šmartno v Rožni dolini
Šmartno v Rožni dolini 2
3201 ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
tel.: 03/577-70-48

Župnik: Janko IVANČIČ SDB
janko.ivancic@rkc.si

Spletna stran: http://www.zupnija-smartno.si

Delite prispevek s prijatelji!