Župnija Šmihel nad Mozirjem
Šmihel nad Mozirjem 1
3330 MOZIRJE

Župnik: soupr. Aleksander KOREN iz Mozirja
sandikoren@gmail.com

URL: http://www.zupnija-mozirje.si/

Delite prispevek s prijatelji!