Župnija Solčava
Solčava 21
3335 SOLČAVA
tel.: 03/838-60-06

Župnik: soupr. Viki KOŠEC iz Luč
URL: http://www.zupnija-solcava.si/

Delite prispevek s prijatelji!