Župnija Svetina
Svetina 13
3220 ŠTORE

Župnik: soupr. dr. Vinko KRALJIČ iz Črešnjic
URL: http://www.zupnija-svetina.si/

Delite prispevek s prijatelji!