KrizH Gospodu je odšel duhovnik Škofije Celje:

Janez KRAŠOVEC, nekdanji dolgoletni nadžupnik Župnije Rogaška Slatina in dekan dekanije Rogatec.

Rodil se je 10. 10. 1939 v župniji Sv. Ema, v duhovnika je bil posvečen leta 1967 v Mariboru.

V četrtek, 27. 10. 2022, bo krsta s telesom pokojnika od 17. ure naprej v župnijski cerkvi sv. Križa v Rogaški Slatini, kjer bo ob 18h sveta maša.

V petek, 28.10. bo od 9. ure ležal v župnijski cerkvi sv. Eme, kjer bo ob 15h pogrebna sveta maša in po njej pogreb na tamkajšnjem pokopališču.

Gospod, ki je Vstajenje in Življenje, naj svojega zvestega služabnika Janeza sprejme k sebi v večno srečo in izpolnitev.

 

 

Jože Krašovec, škof Maksimilijan, Janez Krašovec in Mirko Krašovec v Olimju na podelitvi Odličja sv. Cirila in Metoda bratu Jožetu.

Delite prispevek s prijatelji!