ODLOK O USTANOVITVI KARITAS MLADIH V ŠKOFIJI CELJE

Na predlog Škofijske Karitas Celje ob njeni 15. obletnici ustanovitve ustanavljam Karitas mladih v Škofiji Celje, ki bo delovala pod okriljem Škofijske Karitas Celje, v skladu s Statutom Škofijske Karitas Celje in priloženo Ustanovno listino Karitas mladih v Škofiji Celje, ter bo skupaj s sodelavci in prostovoljci Karitas v Škofiji Celje skrbela za uresničevanje zavez Dunajske deklaracije o youngCaritas v Evropi.

Naj delo Karitas mladih v Škofiji Celje spremlja Božji blagoslov, varstvo Božje Matere Marije ter priprošnja blaženega Antona Martina Slomška, svete Elizabete Ogrske in svete Eme Krške.

škof Maksimilijan

V Celju, na praznik Jezusovega darovanja, 2. februarja 2022.

Youngcaritas v Evropi

USTANOVNA LISTINA KARITAS MLADIH V ŠKOFIJI CELJE

Karitas mladih v Škofiji Celje, ki jo je ob 15. obletnici ustanovitve Škofijske Karitas Celje ustanovil celjski škof Maksimilijan, pod okriljem Škofijske Karitas Celje in v skladu z njenim Statutom skupaj s sodelavci in prostovoljci Karitas v Škofiji Celje skrbi za uresničevanje zavez Dunajske deklaracije o youngCaritas v Evropi.

Zaveza Škofijske Karitas Celje

Škofijska Karitas Celje želi s Karitas mladih v Škofiji Celje ustvariti privlačen prostor za mlade in jim omogočiti, da služijo drugim, se od njih učijo, gradijo občestvo, stopajo v dialog in tkejo medosebne vezi ter se medsebojno bogatijo. Škofijska Karitas Celje spodbuja delo Karitas mladih v Škofiji Celje, jim nudi pomoč in vsestransko podporo.

Vizija Karitas mladih v Škofiji Celje

Karitas mladih v Škofiji Celje deluje v skladu z vrednotami Karitas, goji gostoljubje in odprtost ter vsem mladim ponuja priložnost za sodelovanje pri delu Karitas. Mladim pomaga, da zaradi izkušnje povezovanja in občestva gradijo svet, prežet s solidarnostjo in socialno pravičnostjo za vse.

Poslanstvo Karitas mladih v Škofiji Celje

Karitas mladih v Škofiji Celje je za mlade vstopno mesto v družino Karitas. Mladim ponuja priložnosti za karitativno delovanje in jim omogoča, da s svojimi talenti, idejami, delom in izkušnjami pozitivno vplivajo na družbo. Za mlade ustvarja prostore, kjer se lahko med seboj povezujejo in gradijo dialog, se čutijo sprejete, slišane in zaželene ter prevzemajo odgovornost za svoja dejanja. Mladim dovoli, da izražajo, razvijajo in živijo svoje sanje o boljšem svetu.

Cilji Karitas mladih v Škofiji Celje

  • Prispevanje k uresničevanju načel in vrednot Karitas ter skrb za edinost.
  • Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.
  • Omogočanje mladim prostovoljcem, da aktivno in zavzeto sodelujejo pri delu Karitas.
  • Spodbujanje povezovanja in sožitja med generacijami znotraj Karitas, župnij in lokalnih skupnosti.
  • Skrb za vzgojo mladih v odgovorne in aktivne državljane, ki delujejo za skupno dobro.
  • Opogumljanje vseh ravni Karitas, da ustvarijo priložnosti za vključevanje in sodelovanje mladih.
  • V mladih vzbuditi čut za sočloveka in njegovo neodtujljivo dostojanstvo.
  • Pomagati mladim prepoznati in po svojih močeh pomagati ljudem v stiski doma in po svetu.
  • Skrb, da je prva izkušnja s Karitasza mlade prijetna, poučna, zanimiva in pusti dober vtis.

Delite prispevek s prijatelji!