Na prvo sredo v mesecu so se po dekanijah zbrali duhovniki v celjski škofiji in tako fizično in duhovno živeli medsebojno bratstvo. Tako imenovane dekanijske rekolekcije so prvič potekale v na novo oblikovanih dekanijah.

Dekanija Gornji Grad-Šaleška dolina:
V Mozirju se je zbralo 14 duhovnikov in 1 stalni diakon, srečanje so začeli s sveto mašo, po njej pa so si po kratkem razmišljanju podelili osebna doživljanja, občutja in počutje. Nato so se pogovarjali o spremembah v škofiji, novih dekanijah, premestitvah. Večinoma so bila mnenja pozitivna, nekaj pa je bilo tudi kritik. Dekan je potem predstavil sinodalno dogajanje v Cerkvi, ki je vabilo, da se pogovarjamo, poslušamo in iščemo poti življenja resnične Cerkve. Rekolekcija se je sklenila z obvestili o prihodnjih dogodkih.

Dekanija Laško-Videm ob Savi:
Na prvi rekolekciji z duhovniki dekanije Laško – Videm ob Savi, ki je bila v Sevnici, se je duhovnikom pridružil škof Maksimilijan. Zbralo se je 18 duhovnikov. Z nagovorom pri homiliji jih je nagovoril ob dnevni Božji besedi preroka Jona in meditaciji. Po delu v manjših skupinah so se zbrali k skupnemu zasedanju, pri katerem je škof odgovarjal na zastavljena vprašanja, ki so se ustvarila v pogovoru med duhovniki. Sledila so še obvestila o aktualnih dogajanjih, nato pa so se zbrali pri bratski mizi gostitelja prodekana Jožeta Brečka SDB.

Dekanija Kozje-Rogatec-Šmarje pri Jelšah:
Prva rekolekcija dekanije Kozje-Rogatec-Šmarje pri Jelšah je zbrala duhovnike v župniji Šmarje pri Jelšah. Somaševanje je vodil dekan Damjan Ratajc in je k sv. maši povabil tudi občestvo šmarske župnije, ki se je lepo odzvalo. Duhovniki (16) so se zbrali k nadaljnjemu zasedanju v župnijskih prostorih, kje so obravnavali zastavljeni program. Za prihodnje srečanje so izbrali samostan v Olimju.

Dekanija Žalec-Braslovče:
Na Preboldu so se zbrali duhovniki nove žalsko-braslovške dekanije, prišlo jih je 12. Po sveti maši, okrepčilu in skupni molitvi, jih je nagovoril dekan z mislimi iz razmišljanja celjskega škofa Maksimilijana. Potem je predstavil smernice dekanove službe, nato pa se je razvil pogovor o spremembah in novostih v vodenju škofije. Duhovniki so izpostavili nezadovoljstvo ob komuniciranju z njimi, saj bi si želeli bolj neposredne obveščenosti s strani škofa o prihajajočih spremembah. Želijo si tudi čimprejšnjih informacij o volitvah članov ŽPS, birmah in vizitacijah. Izbrali so dekanijske referente za posamezna pastoralna področja in se pogovorili o prihodnjih dogodkih v dekaniji in škofiji. Ob koncu je dekan predstavil še dogajanje v zvezi s sinodo.

Dekanija Celje-Nova Cerkev:
V Celju se je v stolni župniji sv. Danijela zbralo 19 duhovnikov, pričeli so z molitvijo in razmišljanju ob škofovi meditaciji. Branko Cestnik je predstavil sinodalno dogajanje, potem pa so se v manjših skupinah pogovarjali o skupni poti nove dekanije, o osebnem pogledu na sinodo in o predlogih za dekanijska srečanja. Izpostavili so dobro povezanost duhovnikov v prejšnjih dekanijah in upanje, da bo tudi v novi tako, želijo si uravnotežena srečanja (duhovnost in aktualna vprašanja). Želijo si, da bi sinodalno dogajanje zaživelo in ne ostalo samo pri lepih besedah. Nato so se pogovorili o praktičnih vprašanjih in načrtovali dogodke za naprej.

Delite prispevek s prijatelji!