Škof si izmed duhovnikov in vernikov izbere člane različnih zborov in svetov, ki mu pomagajo, svetujejo ali skupaj z njim sprejemajo odločitve, pomembne za vodenje škofije in pastoralno dejavnost.

V duhovniškem svetu so skupaj s škofom zbrani duhovniki – predstavniki dekanijskih duhovnikov, člani po službi – opravljajo odgovorne službe v škofiji ter imenovani člani, ki so predstavniki različnih skupin duhovnikov – redovnikov, mlajših, starejših… Duhovniški svet se sestane najmanj 2xletno.

V zboru svetovalcev so duhovniki, ki skupaj s škofom sprejemajo odločitve, pomembne za tekoče delovanje škofije, in se sestajajo praviloma vsak mesec.

Zbor dekanov in naddekanov sestavljajo dekani in naddekani v celjski škofiji, ki so pomemben vezni člen škofa z duhovniki po župnijah.

Škofijski pastoralni svet je sestavljen iz duhovnikov, redovnic in laikov, ki se 2xletno sestanejo in skupaj s škofom pretresajo pastoralno stanje, dejavnost in pobude.

Delite prispevek s prijatelji!