Študijsko leto 2017 – 2018
Voditelj: prof. dr. Maksimilijan Matjaž
Tema: Izzivi in preizkušnje občestva (1 Kor 5–10)
Biblična šola Evangelii gaudium bo potekala vsako četrto sredo v mesecu pri Sv. Jožefu v Celju, in sicer enkrat na mesec od oktobra do junija, od 17.00 do 19.30. Udeleženci so povabljeni k aktivnemu sodelovanju. Vsak udeleženec se vključi tudi v eno manjšo skupino, ki se srečuje enkrat na mesec. Na koncu leta boste lahko prejeli certifikat šole o opravljenem seminarju.
Več o prvem letu delovanja šole si lahko preberete na www.eksegeza.net.
Šola želi biti v pomoč duhovnikom, redovnicam, diakonom ter vernim laikom, še posebej bralcem Božje besede in vsem drugim, ki so aktivni v različnih cerkvenih skupinah in gibanjih ter bi želeli svoje svetopisemsko znanje poglabljati ter se učiti brati lastno življenje in življenje Cerkve v luči Božje besede.
Prvo srečanje bo v sredo 25. oktobra 2017, s pričetkom ob 17. uri.

Termini Biblične šole v šolskem letu 2017-2018:

I. 25. 10. 2017
II. 22. 11. 2017
III. 20. 12. 2017
IV. 24. 01. 2018
V. 28. 02. 2018
VI. 21. 03. 2018
VII. 25. 04. 2018
VIII. 23. 05. 2018
IX. 20. 06. 2018

Vsi ste zelo lepo povabljeni! Ne pričakuje se posebnega bibličnega predznanja, zadostuje želja po spoznavanju Božje besede in ljubezen do nje.
Prispevek znaša 20 € in se lahko poravna na uvodnem srečanju.
Prijavite se na naslov: marikamikolic@gmail.com

Biblicna sola2017

Delite prispevek s prijatelji!