Celjski škof Maksimilijan je ustanovil škofijski strateški svet, ki išče vizijo škofije. Vizija, ki jo želimo izpisati do jeseni 2022, nam bo služila kot temelj za načrtovanje škofijskega pastoralnega načrta in druge temeljne odločitve v škofiji Celje.

Jezus Kristus je Cerkvi zaupal poslanstvo, ki ga najbolje opisuje Mt 28,19-20: Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence: krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!”

Na podlagi poslanstva želimo v škofiji Celje orisati vizijo našega delovanja. Vizija je naša skupna slika prihodnosti, naše skupne sanje, kako bi lahko čez toliko in toliko let izgledalo versko in občestveno življenje Cerkve v naši škofiji. Poslanstvo je torej konstantno (dano Cerkvi od Boga), vizija pa je točka v prihodnosti, ki predstavlja naše stanje v nekem prihodnjem času.

Zato smo v septembru 2021 v škofiji Celje oblikovali Strateški svet, ki vključuje skupaj z našim škofom Maksimilijanom 23 članov, duhovnikov, redovnikov in redovnic ter laikov, po poti iskanja pa nas vodi Matej Cepin. Želimo prisluhniti Svetemu Duhu in skozi voden dialog oblikovali in izpisali vizijo škofije Celje, ki jo bomo nato postopoma vsi duhovniki in laiki naše škofije sprejemali v srce in se zanjo ogrevali v duhu Slomškovega reka: Kdor hoče druge vneti, mora sam goreti. Na podlagi naše vizije bomo nato oblikova naprej naš način razmišljanja, škofijske in župnijske strukture, strategije, cilje, metode in načine dela ter konkretne dejavnosti.

Na podlagi vizije bomo med drugim tudi poiskali način delovanja in sestave župnijskih pastoralnih svetov in pripravili izhodišč za postavitev ŽPS v naših župnijah v jeseni 2022.

Ob tem bo izbran tudi Škofijski pastoralni svet.

sestava Strateškega sveta škofije Celje – POVEZAVA