Člani Duhovniškega sveta Škofije Celje v obdobju od 1. 10. 2021 do 1. 10. 2026:

Izvoljeni člani:
1. Branko Cestnik CMF
2. Janez Furman
3. Miha Herman
4. Damjan Kejžar
5. Anton Krašovec
6. Urban Lesjak
7. Ivan Napret
8. Ivan Šumljak
9. Jože Vehovar

Člani po službi:
10. Vinko Čonč
11. Rok Metličar

Imenovani člani:
12. Metod Benedik OFMCap
13. Ernest Benko OFMConv
14. Vlado Bizjak
15. Karli Brezovšek (stalni diakon)
16. Klemen Jager
17. Janez Kozinc
18. Mitja Markovič
19. Janko Rezar
20. David Zagorc